Най-лесният начин да получиш онова, което искаш, е да помагаш на другите да получават онова, което искат

Автор: | Категории: Цитати |
Седемте духовни закона са принципи, с чиято помощ се учим на самоконтрол. А с него можем да постигнем всичко. Ако следваме принципите, ще бъдем по-щастливи, по-завършени и по-добри. Егото не е това, което сме в действителност. То е нашата представа за себе си; то е нашата социална маска; то

Бъдете отворени за възможностите и се наслаждавайте на всеки миг от живота!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Напишете своята история, бъдете своя герой, говорете своята истина и изживейте мечтите си! Съдействайте на съдбата си, не тръгвайте срещу нея, не й се противопоставяйте. Позволете й да се изпълни. Нисаргадата Махарадж Простият израз „да се оставиш на течението“ всъщност е много важен в духовно отношение. Древногръцкият философ Хераклит

Най-щастливите хора на света са не тези, които получават, а тези, които дават!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Давайте, без да очаквате нищо в замяна – Това е изкуството на живота! Всички взаимоотношения се изграждат от даване и получаване. Даването поражда получаване, а получаването поражда даване. Онова, което се издига, задължително пада; онова, което излиза, задължително се връща. Всъщност получаването и даването са едно и също нещо,

Никога не се оставяйте по течението! Предизвиквайте себе си и се надграждайте!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Не се притеснявайте за неща, които са извън вашия контрол и не могат да бъдат променени!  Четвъртият духовен закон на успеха е законът за най-малкото усилие. Този закон се базира на факта, че разумът на природата функционира с лекота и разюздано безгрижие. Това е принципът на най-малкото действие, на

За да получиш това, което искаш, помагай на другите да получават онова, което искат

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси, Препоръчано |
Ако искаш радост, дай радост на другите; ако искаш любов, научи се да даваш любов; ако искаш внимание и признателност, научи се да даваш внимание и признателност; ако искаш материално благополучие, помагай на другите да забогатяват. Получаването и даването са едно и също нещо, защото и получаването, и даването

Дийпак Чопра: За да създадеш бъдещето, трябва да присъстваш в настоящето

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Миналото и бъдещето съществуват само в умовете ни. Настоящето е това, което съществува – тук и сега.  Вашето намерение е адресирано към бъдещето, ала вниманието ви е в настоящето. А щом като вниманието ви е в настоящето, вашето намерение за бъдещето ще се осъществи, защото бъдещето се създава в

Дийпак Чопра: Егото е лъжовната ни представа за нас самите

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси, Препоръчано |
Нуждата от одобрение и нуждата да контролираме нещата се основават на страха. Противоположното е Божията любов. Първият духовен закон на успеха е законът за чистата потенциалност (бел.ред. – от англ. potential – потенциал, скрита възможност). Опира се на факта, че в основното си състояние ние сме чисто съзнание. Чистото