Книгата „Седемте навика на високоефективните хора“ от Стивън Кови ни поднася съвети за това как да се справяме с проблемите в живота, колко е важно да следваме своята цел и как в отношенията ни с другите трябва ежедневно да се влага, за да бъдем щастливи… Вие получавате само това,