Сенека е римски философ и писател, блестящ мислител и оратор. Неговите писания, речи и мъдрости ехтят в мислещите умове от хилядолетия, за да стигнат днес и до нас. И да ги преоткрием, такива каквито са били и каквито продължават да бъдат през цялото това време – проницателни, дълбоки и