Всички живеем в рамки. Разликата е, че някои ги разчупват. Други се зазиждат в тях. – Силвия Кристъл Раждаме се свободни, необременени, с неограничен потенциал. Но… порастваме и заживяваме живот на несвобода, обремененост и ограничения. Може да обвиняваме всичко и всички за тази трансформация, но единствените виновни сме ние.