Сократ е един от най-великите философи и мислители на древна Гърция. През живота си той не пише нито един текст и всичко, което знаем за живота и идеите му достига до нас благодарение на неговите ученици, които са записали част от размислите му. И макар за нас да съществува толкова