Дийпак Чопра: Съвпадения няма. Има знаци. И реализирани намерения

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Вселената отвръща на нашето намерение, ако се чувстваме свързани с нея, ако се възприемаме не като нещо отделно от нея, а като нейно продължение… Намерението е семенце в съзнанието или духа. Ако му обърнете внимание, то съдържа в себе си средствата за собственото си осъществяване. Безкрайната организираща сила на

Дийпак Чопра: Чудесата не ни спохождат. Ние ги извикваме!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Чудесата са проекция на нашите мисли и намерения. На вълшебството, което носим в себе си. И което ни прави част от магията на вселената… Чудесата в реалния свят Чудесата са действителни явления. Всяка традиция обръща лице към съществуването на чудесата, но всяка от тях използва различен език. Ние поставяме