В човешката душа е любовта, с която сме дарени, и която трябва да споделяме с другите!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Откъси, Обичай | 0 Коментара
Отворете душата си за любовта, която е около вас! Споделяйте я и я увеличавайте! Духовният свят има връзка с физическия: Едновременно човек съществува духовно и физически. Тези два елемента съществуват в него едновременно; между едното и другото същество има едно връзка, която ги съединява и управлява. Тази връзка е

Бог ни праща сродна душа, за да ни покаже, че ни обича!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Откъси, Осъзнавай | 0 Коментара
Сродната душа идва в подходящия момент, за да ни покаже правилния път.  Към вечното споделено щастие! Ако Бог в твоята душа не може да се прояви, ако Бог в твоя ум не може да се прояви, ако Бог в твоята воля не може да се прояви, ако Бог в

За да откриеш сродната си душа, трябва първо да заобичаш истински себе си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Откъси, Обичай | 0 Коментара
Когато откриеш сродната си душа, ще обичаш всички. Защото любовта създава любов – към света, към другите, към живота. Задачата на човека е да развива и разширява своята душа…  Колкото повече се разширява съзнанието, толкова повече се обогатява и душата с опитности. Човешкият ум със своите мисли и човешкото