Сун Дзъ e древнокитайски военен стратег и мислител. Автор е на книгата „Изкуството на войната“. В книгата са запечатани уроците по стратегия и тактика на Сун Дзъ, които представляват способ за човека да стане господар на съдбата си. Ето и малка част от мъдростта, скрита в книгата на Сун Дзъ: