Уилям Гласър: Можем да контролираме само и единствено себе си

Автор: | Категории: Цитати |
11 цитата от Уилям Гласър и „Теория на избора“, които могат да доведат до огромно чувство на свобода в живота ни и най-вече до взаимоотношения, свободни от зависимост и външен контрол. 1. Единствените хора, чието поведение можем да контролираме, сме самите ние. На практика – стига да сме готови да понесем алтернативата,

Научете се да давате право на избор на децата си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси |
Научете детето си да избира. Вдъхнете му смелост да не се страхува от грешките си. Покажете му, че любовта ви към него е безусловна… Насилието над децата, тоталното им пренебрегване или отхвърлянето им далеч не са главната причина, поради която в голяма част от съвременните семейства има неразбирателство и хората

Контролирай мислите си и ще бъдеш по-щастлив и успешен

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Депресията и отчаянието не те връхлитат. Ти ги избираш. При всички житейски ситуации, неизменно избираме сами всичко, което вършим, включително и нещастието, което изпитваме. Другите хора не могат да ни направят нито щастливи, нито нещастни. Информацията е единственото, което можем да дадем или да получим в общуването си с

За да запазите любовта си, първо трябва да запазите приятелството си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси |
В основата на истинската връзка е приятелството. А в основата на приятелството е приемането на другия. И даването – на любов, свобода и подкрепа. В литературните произведения вниманието е съсредоточено върху началото и финала на любовта, защото именно тогава се случват вълнуващите неща. Обикновено липсва по-прозаичният междинен отрязък от

За решенията, които взимаме, и “Теория на избора“ на Уилям Гласър

Десетте аксиоми на избора: Единствените хора, чието поведение можем да контролираме, сме самите ние. Единственото, което можем да дадем на другите или да получим от тях е информация. Как ще бъде използвана тази информация е въпрос на наш или техен избор. Всички дълготрайни психологически проблеми са резултат от проблеми