Любов е да даваш свобода. Свобода на другия да изразява себе си. Да търси себе си. Да развива себе си. Любов е да даваш пространство. Подкрепа. Приемане. Любов е просто да даваш… „(…) Любовта означава да създадеш за друг човек пространството, в което той може да се развие, в