Успехите се постигат не със сила, а с постоянство!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Повечето велики неща в живота са достигнати от хора, които са продължавали да опитват, дори когато няма надежда! СПЕЦИАЛНАТА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА Днес хората сами си противодействат, сами унищожавайки своите идеи. Например някой казва:”Аз ще направя еди-какво си нещо.” След малко се размисли и казва: „Тази р абота не е

При конфликт между сърцето и ума, следвайте сърцето си!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Слагайте част от сърцето , ума и душата си дори в най-малките дела. Това е тайната на успеха! Кой ръководи живота ни – сърцето, умът или душата? Душата има една близка опорна точка, официално и изначално отворена само към нея, и това е сърцето. Този физически орган всъщност представлява

Пътят към съвършенството е изборът на нашата душа, а тя е вътре в нас!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Стремете се към съвършенство във всичко, с което се захванете! Изворът на човека и изворът на душата му: пътят на страданието или пътят към съвършенството Това е основен въпрос дилема в живота на човека. Изборът на душата е свързан с пътя на съвършенството, за да се върне в Божиите