Как да се научим по-добре да разбираме себе си?

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
От какво се ръководим, когато правим избор?  Когато детето си удари главата и започне да плаче, един от родители вероятно ще му каже, че „боли“ или че то „изпитва болка“. Така детето научава думите, които се прилагат към тези чувства. То обаче получава и критично важен урок за своето

Има ли разлика между това как се възприемаме и как ни възприемат другите?

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Действията ни говорят повече за нас, отколкото думите, които изричаме. Когато някой действа по начин, който е несправедлив, неморален или неетичен, често му казваме: „Добре се погледни.“ Съветът извлича силата си от факта, че има един специфичен вид несъответствие, който хората възприемат като особено притеснителен – несъответствие между техните

Какъв избор правим, когато сме изправени пред несигурността?

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
В зависимост от това как е формулиран изборът, пред който сме изправени, ние решаваме как да отговорим на него. Е, каква е връзката между нашето нежелание да спестяваме 20% от до доходите си, отвращението ни от месо, което е 20% лой, или от продукти, които имат 5% неуспех? И