Големите постижения се достигат не със сила, а с постоянство!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Никой учител, проповедник, родител, приятел или мъдър човек не може да реши какво е правилно за вас – просто послушайте вътрешния си глас! Три минути, три пъти дневно Ницше казва: „Силата е в метода“. Усвояването на чужд език, на нов спорт или на каквато и да било техника предполага

Бъдете благодарни за това, което имате и ще получите повече! Ако се фокусирате върху това, което нямате, никога няма да имате достатъчно!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Огледайте се и оценете всичко около себе си! Животът притежава толкова много благословии, които всеки ден носят своето индивидуално чудо! Хигиена на съзнанието Най-сетне, препоръчвам да бъдем признателни: да носим в себе си признателността и да я проявяваме всеки път, когато наша нужда бъде удовлетворена, и дори когато всичко

Бъдете на разположение за другите, но никога не оставяйте себе си на последно място!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Не може да се грижите за другите, ако не се грижите първо за себе си! Понякога сте толкова заети да помагате на другите, че забравяте, че вие също сте важни! В работната група дойде мъж, който се представи с думите: -Aз нямам чувства, а още по-малко нужди. Чувства и