Едва ли в света на литературата и театъра съществува име по-титанично, емблематично и неподвластно на времето от това на Уилям Шекспир. Неговите пиеси остават еталон и вълнуват човешките сърца и умове от създаването си до ден днешен, сякаш с нарастваща сила… Обичай всички, доверявай се на малцина, не прави