Още приживе Франсоа Волтер се превръща в един от символите на своето време. Той е известен и обичан като човек, философ и поет, който защитава истината, справедливостта и човешката свобода. Подбрахме за Вас няколко негови цитата, които идат да подскажат защо… Колкото повече знае един човек, толкова по-малко говори.