Цицерон е римски държавник, най-прочутият оратор на Рим, адвокат, писател и философ. Представяме ви селекция от негови мисли, достигнали до нас през времето.. Стая без книги е като тяло без душа. Ако имаш градина и библиотека, значи имаш всичко, от което се нуждаеш. В лоши времена живеем. Децата вече не се вслушват в родителите