„СВОБОДАТА е способността на човека да вземе в ръце своето развитие. Тя е нашата способност да създаваме себе си. Свободата е другата страна на самосъзнанието: ако нямахме съзнание за себе си, тогава нашите инстинкти или автоматичният ход на историята биха ни тласкали напред-назад подобно на пчели или мастодонти.