Развийте добрите си качества

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се предавай, Откъси |
Концентрирайте се върху развитието на положителните си страни и постигнете целите си в живота. Малко са напълно уравновесените, добре развити хора. Твърде много хора имат прекрасна способност в известни направления, добро образование, отлична подготовка и все пак са лишени от нещо, което спъва целия им живот и омаловажава последствията

Да изгоним лошото настроение с положителни емоции

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Силата на противоположната по сила положителна емоция е на практика перфектна, ако новата емоция е по-силна от старата. Когато нещата в живота ви вървят трудно, когато изглежда, че всичко е срещу вас, когато сте притиснати в ъгъла, когато небето е мрачно и не можете да видите никаква светлина, тъкмо

Отвъд коловоза на страха

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се страхувай, Откъси |
Дали не пропускаме да изживеем пълноценно живота си, несъзнателно заседнали във въображаемите коловози на страха? Подготвяйки се за борба със страха, ние трябва първо да разберем от какво се страхуваме. Това винаги е нещо, което все още не се е случило, т. е. това е нещо несъществуващо. Тревогата е