Никога не прави компромиси със себе си, защото рано или късно ще съжаляваш за това, което си пропуснал. Освен от външните бариери, поставени от обществото, ние, жените, сме възпрепятствани и от вътрешните си бариери. Ние спираме себе си и за дребни, и за едри неща, защото ни липсва самочувствие,