Най-важното пътешествие е вътрешното пътешествие

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Да погледнем в огледалото и да простим на себе си, че не сме осъзнали, че от любовта към нас самите може да възникне и любовта към другите Приемете всичките части, съставляващи цялото, тъй като Вие сте творецът. Бих иска­ла да се спра на мисленето, което стои в основата на

Молитвата е обръщане към Бог. Медитацията е слушане на Бог

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Успокояването на тялото и ума ни помага да се доберем до отговорите, които чакат нашите въпроси. Първото ми средство или упражнение във вътрешните изследвания бе медитацията. Първия път, когато приятелите ми журналисти и сладкодумните, скептично настроени познати научаваха, че съм „навлязла“ в медитацията, те ме поглеждаха неразбиращо и промърморваха неопределено:

Когато някой те привлича, слушай интуицията си!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Навлизането навътре, за да от­крием защо обичаме даден човек, а не друг, може да се окаже много поучително и с огромно значение за открива­нето на това кои сме всъщност и кого в действителност оби­чаме или не обичаме! Първо, от всичко, което съм чела и научила от тера­певти и специалисти