Научете детето си как да се справя с гнева – само така ще даде път на положителните емоции

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се предавай, Откъси |
Гневът ни пречи да мислим трезво. Когато сме подвластни на тази емоция, не можем да видим красотата около себе си.  Да помогнем на децата да овладеят гнева и други силни емоции Емоцията е само буря. Тя идва, остава за малко и отминава. Когато връхлети, децата се оказват в центъра ѝ.

Ако не се научим да обичаме себе си, няма как да обичаме другите

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси |
Ако се научим да обичаме себе си с всичките ни недостатъци, ще сме готови да обичаме всеки друг, независимо колко трудно ще е. Да обичаме означава преди всичко да приемаме себе си такива, каквито сме. Затова при медитацията за любов първата практика е „Познай себе си“. С нея виждаме

Прегръщам те, защото… те Обичам!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Прегръдката – най-добрият начин да покажеш на някого, че е важен за теб. Когато се прегръщаме, сърцата ни се свързват и ние разбираме, че не сме отделни същества. Осъзнатата, концентрирана прегръдка може да донесе помирение, изцеление, разбиране и голямо щастие. Практиката на осъзнатото прегръщане е помогнала на мнозина да