Дори понякога да страдаме от негативни емоции, не трябва да ги потискаме. А да се справяме с тях. Една важна причина за нашите проблеми – собствените ни негативни емоции. Те имат много силно смущаващо действие върху нас. Особено дебалансиран е ефектът на потиснатите негативни емоции.  Трябва да сме светци,