Страхът е оръжие на Дявола, който човек сам е сътворил. Вярата, упована на увереността в самия себе си, е оръжието, което побеждава Дявола, и води до живот, изпълнен с победа и триумф. Нещо повече: тя е връзка с неопровержимите сили на Вселената, подкрепяща човека, който вярва, че провалът и поражението са нищо