Пътят към щастието е пътят към себе си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: borongaja.com

снимка: borongaja.com

Човек трябва да се предпазва от лъжещастието, т.е. от всички илюзии, след които хората тичат, тъй като не знаят, че истинското щастие се намира вътре в тях.

За да обърнем лице към вечния си живот, трябва да организираме ежедневието си по такъв начин, че да ставаме все по-силни, по-уравновесени, да се обогатяваме постоянно и да бъдем такива, на които другите могат да разчитат, защото ще се убедят, че ние имаме добра стабилна плътност, свързана с вътрешна сила, която е добре структурирана, т. е. всички нейни елементи са си на мястото, и благодарение на това ние сме не разпилени, а събрани, центрирани и в единна вътрешна цялостност. Това преструктуриране, внасянето на вътрешен ред в себе си е най-голямото богатство, много по-съществено от всичко останало. Това е вашето истинско ненакърнимо съкровище, тъй като на нивото на енергиите, на вътрешния синтез, на вътрешното пътуване във време-безвремие и на захранването от висшето ви измерение важното е не да изглеждаш, а да Си, да Бъдеш – т.е. да носиш и имаш в себе си нещо ценно и съществено.

Ако човек падне и се люлее само в енергийни или материални системи, които вече са взривени, нямат вътрешен контрол, не са хармонични, не са съзвучни с неговата вътрешна същност; ако няма с какво да се сравнява и отнякъде да черпи информация и енергия, за да повишава своята вътрешна сила и да определя реалната стойност на своята идентичност, тогава той е нещастен, почти безжизнен, чувства се лишен от нещо основно: своето щастие.

Истинското щастие ли?

Човек трябва винаги да се предпазва от лъжещастието, т.е. от всички илюзии, след които хората тичат, тъй като не знаят, че истинското щастие се намира вътре в тях.

Всъщност всички ние притежаваме едно място в нас, което е като градина или пещера. Тази тайна градина е изключително важна. Това е вид рай, място, където се преоткриваме или намираме себе си, когато искаме да се завърнем. Всичко останало е второстепенно и странично. Разбира се, ние имаме нужда и от външни елементи, за да живеем в нашата тайна вътрешна градина; но ако нямаме самостоятелно мислене и ако не вземаме своите решения самостоятелно, ако отказваме да сме, да бъдем, губим същественото, проектираме себе си само в проявления, в привидности, които никога не могат да ни донесат щастие.

 

Да постигнеш щастието си  – Ив-Жан-Пол Апел Гери

Издателство: Хрикер

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.