Норбеков: Да си част от тълпата значи да си безличен. Като нея…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Не се предавай | 0 Коментара

снимка: wallpapers-images.ru

Околният свят ни нат­рапва начините за държание и ни притиска, ако пос­меем да не се подчиним. А хорската тълпа, възприела за себе си стад­ните закони, не допуска прояви на индивидуалност.

Норма е онова, което е прието от мнозинство­то, нали? Тя връзва човек на възел, вкарва го вед­нъж завинаги в заковани от някого рамки, затваря му пътя за творчество. Тя е блато, в което затъват, без да са се разкрили, бъдещи гении, титани, творци. Защото открай време всекиму е пред­писан облик и модел на по­ведение. Бабата задължително е с очила, с плетка в ръка. Дядото е темерут, ходи с бастун. Сед­налият в метрото гледа като полумъртва дърта крава, може да се прикрие и с вестник. Я пробвайте просто да си затананикате и да се ухилите като тиква. Веднага минавате в разряд „ненормални“, нали? Ако сте началник, трябва да се правите на умен, уж по цял ден нещо премисляте, дано го измъдрите. Така ли е?

Малко преувеличавам, разбира се, но рамки­те на поведение на „нормалния“ човек наистина влияят върху характера му. Околният свят ни нат­рапва начините за държание и ни притиска, ако пос­меем да не се подчиним. А хорската тълпа, възприела за себе си стад­ните закони, не допуска прояви на индивидуалност.

Виждали ли сте някога група хора, слепи по рождение? Какво изпитвате към незрящите? Жал, съчувст­вие? Но ако общувате с тях, ще направите откритие. Те са щастливи в своята група. Те се чувстват нормално. Когато сме в аудиторията и усещам съпроти­вата на някои курсисти, които винаги за всичко имат собствено безпрекословно мнение, много често се чувствам сред тях като в общество на слепи. Имам чувството, че човечеството е огромна об­щност от слепи. Тя си създава комисии, министерства, ведом­ства, които вършат нещо, правят-струват, бързат, движат се… Но накъде?

Ако тялото расте, а съзнанието е като на пет­годишно дете, човек остава цял живот потребител. Такива за съжаление са повечето хора. 

А историята се променя от личностите. Може­те ли да я лишите от Фирдоуси, Чингис хан, Алек­сандър Македонски, Наполеон? Не става. Всеки от тях е променил света, всеки е оста­вил нещо подир себе си. Преди повече от хиляда години великият математик и мъдрец от древност­та Ал Хорезми слага началото на алгебрата, а съз­даденото от него понятие „алгоритъм“ стига до нас през вековете като никому ненужна измислица, за да стане в наши дни основа на цялата компютър­на технология. Ползвате ли компютър?…

Кажете, основната маса хора творци ли са? Потребители! Нямат нищо свое в главите си, всичко им се налива отвън: мнения, правила, съждения. Общество на елементарни самообслужващи се биологични роботи. Ако историята се лиши от хиля­дите, които си приличат като две капки вода, абсо­лютно нищо няма да се промени…

Много е трудно да си личност, защото самота­та е ужасно нещо! Да, самота, тъй като автоматично се озовавате на върха. Личността не може да е бед­на, болна, нереализирана. Но още по-ужасно е да се кандилкате в си­вата безлична маса. Каква скука! За това ли е даден животът?

Кажете, моля ви, когато оставате насаме със себе си, нима вътрешният глас не ви казва: „Какво правиш? Ти можеш и заслужаваш повече!“ Цял живот добивате някакви професионални умения, учите какво ли не, а случвало ли ви се е поне за час да седнете и да опознаете самия себе си? Никога! Най-много се боим от себе си и най-далече бягаме от нас самите! Знаем много неща, а себе си не познаваме. За­това се бутаме в живота като слепи. Болни, нереа­лизирани, неспособни да решим оптимално и най-простия проблем, безпомощни като деца, ние изкус­но се маскираме като възрастни лелички и чичков­ци, играем роли и се правим на важни. Кого лъжем? Когото и да се опитваме да излъ­жем, излъганите сме ние.

Запомнете! Тълпата винаги се стреми към по­кой. А покоят има крайния си стадий – вечен покой. Тълпата поначало е мъртва. Тя може само да плюска и да… Какво си помислихте? Да ходи на събрания…

Значи да си здрав, е лесно. Просто трябва да станеш ЛИЧНОСТ. Всяка ваша победа, всеки успех ще зависят само от вас. Всичко започва от самозачитането ни като ЛИЧНОСТ, като ЧОВЕК с главна буква.

Драгоценни мой, моля ви внимателно да се вслушате в Душата си, в Духа и в Разума. Ще чуете великия вътрешен зов на онзи, който ни е сътворил. Да съзидаваме, да творим, да обичаме и да бъ­дем обичани, да бъдем здрави, щастливи, богати във всяко отношение – всичко ни е ДАДЕНО! Докога ще чакаме, скъпи мой читателю, вре­мето лети! Преди да сте мигнали, животът си е оти­шъл! Кажете, за Бога, колко живота имате? Вчерашният ден отмина. Опитайте се да го вър­нете. Край! Той вече е история. Съгласни ли сте? Вчера бяхме деца, вчера лазехме на четири крака, бутахме гърнето под масата и гледахме добре ли се разплисква пикня­та. Носеха ни в банята да ни умият. А вижте се сега в огледалото! Да. Вчера, завчера бяхме радостни  или скръбни. Това променя  ли нещо? Абсолютно нищо! Може би се  гордеете, че сте голям началник? Е, и? Представете си, че това изобщо не е за вас. Може би някъде дълбоко в душата, където не смеете да надникнете, имате скрита съкровена мечта? Правите се, че сте съвсем доволен от живота – но така ли е наистина? Погледнете всичко с очите на душата.

Животът, особено градският, е огромен театър на абсурда, в който всеки се ръководи според из­мислена ценностна система, играе чужда роля, коя­то не му пасва. И така се увлича, че загубва себе си, неповторимата си индивидуалност. Разбирате ли? Всички се мъчат да са нормални, нормално да живеят, да са като хората… Тълпата е пустота. Махнете се от нея. У вас се крие гениална, забележителна, мощ­на личност, която поради човешкия мързел или греш­ки е стегната в рамките на общоприетите „норми“: действия, поведения, истини, понятия. Да си естествен, да си такъв, какъвто си, да живееш с истинските си чувства, да възприемаш све­та с открита душа и да не се плашиш от неодобрени­ето на другите – това е най-трудното.

Личността винаги е бяла врана.

И така, въпрос. Готови ли сте да се обречете на успех по собствено желание? Единственото, ко­ето се иска от вас, е да се задействате. От днес започваме изкуствено, подчертавам, изкуствено да се измъкваме от стереотипа на по­ведение, мислене, оценки, ценности, твърдения, мнения и т.н… Когато с усилие на волята предизвиквате са­моуважение у себе си, изкуствено повишавате самооценката си, задълбочавате вярата в собствени­те си сили, всичко това ще рикошира към всяка клетка в организма ви, към поведението, постъп­ките, делата ви. Повтарящата се постъпка създава навик, формира характер, повлиява съдбата. Днешното малко по-голямо самоуважение от вчера ще ви направи малко по-различен утре. Така постепен­но ще станете човекът, какъвто искате да бъдете, и със спортна страст ще преодолявате всякакви житейски препятствия…

 

Опитът на един глупак, стигнал до прозрението – Мирзакарим Норбеков, norbekov.com, norbekov.bg

Издателство: Жануа ’98, janua-98.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Акцент на деня…

Убеден съм, че пречките идват, за да измерят колко силно желаеш нещо. (Лидерът, който нямаше титла - Робин Шарма)

Рядко го осъзнаваме. Всъщност, почти никога. И се отказваме. Отказваме се точно в момента, в който сме на прага да осъществим мечтата си, да променим живота си, дa постигнем... себе си. И забравяме, че най-тъмно винаги е, преди да се съмне. Забравяме, че умората и отчаянието, които изпитваме в момента, не са знаци, с които съдбата ни казва да се откажем, а знаци, че даваме най-доброто от себе си. И че единственото, което трябва да направим, е да поемем дъх, да затворим очи... и да продължим. Да не предаваме себе си. Да не се обръщаме назад. Да не гледаме със страх напред. Да се съсредоточим върху момента сега. Върху това да извадим скритите запаси от енергията си. Върху това да се облегнем на вярата си. Върху това да докажем, най-вече на себе си, че сме по-големи и от най-големите камъни, които се появяват по пътя ти. Защото голямата награда идва за тези, които полагат големи усилия. Които поемат голям риск. Които преживяват голяма трансформация. Тези, които избират да не слушат разума, а да чуят сърцето си. Тези, които се отказват да бъдат като другите - "трезвомислещи", "зрели", непоемащи "непремерени рискове" (та, нали ако рискът е премерен, изобщо не е риск!) и избират да бъдат различни, да бъдат себе си. Тези, които се осмеляват да живеят истински...

Откъс от "Минута вдъхновение за всеки ден. 365 урока за живота от книгите"

Автор: Гергана Лабова

Очаквайте през 2018г.

Сподели мнението си