Норбеков: Промени излъчването си и ще промениш живота си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Препоръчано, Не се предавай | 0 Коментара
снимка: iscreamsundae.com

снимка: iscreamsundae.com

Не чакай резултата, за да повярваш в него. Първо повярвай и виж как той ще дойде…

Ти първо ми дай, после ще ти кажа „благодаря”… Наистина е нелогично да благодарите, преди да сте получили нещо. „Благодаря“ ще кажете, когато видите резултата. Десетки години болният се мъчи да оздра­вее, подхождайки към проблемите на здравето по пътя на логиката. Той казва: „Първо ми дай здра­вето, после ще повярвам в резултата и ще се по­радвам.“ От гледна точка на нормалния човек той пос­тъпва правилно, тоест радва се чак след като види резултата. Логично е. Ефектът е налице, идва вярата, после се по­добрява настроението и естествено „мускулният корсет“ (осанката и мимиката) са на победител. Лицето е доволно, грее в усмивка. Но дотогава вади умен сурат: „Съмнявам се!“ Иска си нормален дрискалник без хемороиди. Ето схемата на поведение при типичния нещастник. Съмнявам се, не вярвам, надявам се и т.н. Първо ми осигури резултат, после ще повярвам. Тогава ще си оправя настроението… Наистина как бих могъл да повярвам в оздра­вяването си, ако десетки години не съм бил здрав? Не вярвам! Щом не вярвам, организмът ми не е мобилизи­ран, щом не е мобилизиран, значи няма да оздравея и ще имам още по-убедителен аргумент да не вярвам.

Край! Кръгът се затвори. Капанът щракна.

Ето това е логиката на смъртта, логиката на са­моубиеца, логиката на нещастника и неудачника. Той е прав, безкра-а-айно е прав откъм своя гьол. Но в този гьол няма нищо друго освен застоя­ла смрад!

Къде е пътят, изходът, тунелът към целта?

В задника, скъпи, в задника!  Трябва да станеш куку от гледна точка на нормалните, тоест болните!

Готов ли сте да обърнете всичко нагоре с краката? Тогава да осъществим съвсем нелогичен подход към логичното заклещване в болестта. Отначало – „мускулен корсет“, тоест изпра­вяме гръб, изпъваме рамене и разтегляме устата до ушите. С други думи, съзнателно възприемаме осан­ката и мимиката на ПОБЕДИТЕЛ. После изкуствено предизвикваме вътрешно състояние на радост. След това формулираме мисления образ на оз­дравяването – с усилие на волята се самопринуждаваме да повярваме в успеха на оздравяването. При това поведение резултатът ще е винаги с вас дори без да сте го желали!

Вижте примерната формула на поведение на „необикновения“ човек, който е обречен на успех.

Волево усилие – „мускулен корсет“ – настроение – вяра – резултат!

Да проверим ли как работи настроението? Съз­дайте усмивка на лицето си, ако обичате.

На това ли му викате усмивка? Да-а-а!

Я да се видят всички зъби! Ако сте без зъби, да ви видим венците!

Глътнете си корема, приберете го от коленете!

Не ще, а?

Главата – право към тавана! Още, още, още -темето нагоре. А сега раменете. Още нагоре, още, още. Добре!

Къде усетихте изтъняване?

Където теоретично би трябвало да е талия­та? Чудесно. Оставаме да седим с тази идиотска усмивка.

Какво ще стане?

Ще се получи несъответствие. Центърът за обработка на информацията пита мускулите:

– Какви са тия маймунджилъци? Мускулите отговарят:

– Какво да правим – центърът на волята ни кара!

Щом се промени „мускулният корсет“, прину­дени са да се променят емоциите и мислите, тъй ка­то те се синхронизират с емоционалния център. Така стигаме до същинското действие на механизма. Съществува център за синхронизиране на мус­кулите, настроението и мислите. По-просто казано, емоциите достигат до мозъка по кръвен път и влияят върху състоянието ни.

Представете си следната ситуация. Три часът през нощта. Той (тя) не е вкъщи. Вие яростно създа­вате „план Барбароса“: щом се появи той (тя), какво ще кажете, къде ще ударите…

Предлагам ви да участвате в следния екс­перимент. Застанете пред огледалото, опънете фалшива усмивка и останете така пет минути. След пет мину­ти ще започнете да се радвате и мислите също ще ви преподнесат сюрприз. Изведнъж ще осъзнаете как се радвате, че го (я) няма вкъщи.

Те са трима братя. Мисловният център, емо­ционалният център и центърът за волево управле­ние на „мускулния корсет“. Те са навързани като чер­ва. Единият „тръгне“ нанякъде, другите – веднага с него. И все са на един акъл. Единият каже:

Тая е гъска!

И другите двама, дори да не са съгласни, кимат:

– Да бе, наистина страшна гъска!

Следва въпрос с повишена трудност. Кое е по-лесно: да се подобри настроението, да се промени мисленето или да се поддържат мускулите в опре­делено състояние? Кое? Настроението? Грешка! Настроението е като капка живак. Податливо е на всяко движение и също толкова отровно (при повечето хора за съжаление). Можете да го запази­те няколко секунди, но само да си отклоните внима­нието – и то се е променило. Между другото как сте с настроението в момента?

Или ще кажете: мисленето? Пак не.

Мисловният процес е като гаров площад в оживен ден! Всички щъкат, постоянно са в хаотич­но движение. Как ли бихте могли да въведете мал­ко ред? Изключено. Уверявам ви, усилията ви ще отидат напразно. Представете си как стоите на гаровия площад и говорите на всеки минувач: „Ти не отивай натам, а завий насам. Това място е мое. Както кажа, така ще бъде!“ В най-добрия случай ще ви ударят един бой, в най-лошия – принудително лечение! Изобщо човешките мисли са нелогични, на всич­ко намират оправдание. Много трудно се управляват.

Тогава да изберем пътя на най-малкото съп­ротивление. С волево усилие да управляваме мускули­те, тоест да задържим „мускулния корсет“. Представете си за миг, че независимо дали ви е добре, или зле на душата, трябва да стоите с ръка в джоба. Трудно ли е, как мислите? Много е лесно. Прос­то да си държите ръката в джоба в името на оте­чеството, да речем! Най-общо казано, с някаква цел, каквато и да е!

Тоест изводът е, че именно чрез „мускулния корсет“ пристъпваме към управление на… кое? -… на цялостния процес на оздравяване.

 

Опитът на един глупак стигнал до прозрението – Мирзакарим Норбеков, norbekov.com, norbekov.bg

Издателство: Жануа ’98, janua-98.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Акцент на деня…

Убеден съм, че пречките идват, за да измерят колко силно желаеш нещо. (Лидерът, който нямаше титла - Робин Шарма)

Рядко го осъзнаваме. Всъщност, почти никога. И се отказваме. Отказваме се точно в момента, в който сме на прага да осъществим мечтата си, да променим живота си, дa постигнем... себе си. И забравяме, че най-тъмно винаги е, преди да се съмне. Забравяме, че умората и отчаянието, които изпитваме в момента, не са знаци, с които съдбата ни казва да се откажем, а знаци, че даваме най-доброто от себе си. И че единственото, което трябва да направим, е да поемем дъх, да затворим очи... и да продължим. Да не предаваме себе си. Да не се обръщаме назад. Да не гледаме със страх напред. Да се съсредоточим върху момента сега. Върху това да извадим скритите запаси от енергията си. Върху това да се облегнем на вярата си. Върху това да докажем, най-вече на себе си, че сме по-големи и от най-големите камъни, които се появяват по пътя ти. Защото голямата награда идва за тези, които полагат големи усилия. Които поемат голям риск. Които преживяват голяма трансформация. Тези, които избират да не слушат разума, а да чуят сърцето си. Тези, които се отказват да бъдат като другите - "трезвомислещи", "зрели", непоемащи "непремерени рискове" (та, нали ако рискът е премерен, изобщо не е риск!) и избират да бъдат различни, да бъдат себе си. Тези, които се осмеляват да живеят истински...

Откъс от "Минута вдъхновение за всеки ден. 365 урока за живота от книгите"

Автор: Гергана Лабова

Очаквайте през 2018г.

Сподели мнението си