Има ли разлика между това как се възприемаме и как ни възприемат другите?

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pixabay.com

снимка: Pixabay.com

Действията ни говорят повече за нас, отколкото думите, които изричаме.

Когато някой действа по начин, който е несправедлив, неморален или неетичен, често му казваме: „Добре се погледни.“
Съветът извлича силата си от факта, че има един специфичен вид несъответствие, който хората възприемат като особено притеснителен – несъответствие между техните действия и чувството им за себе си като компетентни, принципни и морални. В резултат засилването на самосъзнанието на хората, т.е. фокусирането на вниманието им върху това, което действията им внушават за типа човек, който са, може да подпомогне желателното поведение.

Едно изследването изяснява тази връзка между мнението за себе си и поведението, което документира ефекта на проста промяна в езика. Преди деня на изборите някои потенциални гласоподаватели са попитани – какво е обичайно в проучванията преди изборите – дали възнамеряват да гласуват, докато други отговарят на въпроса дали възнамеряват да бъдат гласоподаватели.

Ефектът на дефинирането на действие със съществително, а не с глагол, е 10% пункта разлика в едно изследване и 11% в друго – повече от достатъчно, за да се промени резултатът на изборите. Разбира се, ако служителите в компанията на даден кандидат положат усилия да идентифицират потенциалните поддръжници и да поставят този психологически мъдър въпрос само на тези хора, ползата ще е още по-голяма.

Изследователите продължават да откриват умни начини да подпомагат желателното поведение чрез фокусиране на вниманието на хората върху взаимоотношението между тяхното усещане за себе си и нравствените им стандарти. Едно такова изследване проучва даренията в „кутия на честността“ в стаята за кафе на английски университет. Всеки може да си сипе чай или кафе със или без мляко, но се очаква да плати определена сума за това, което си е сипал. Изследователите сменят образа на банер, поставен над предложените цени на чая, кафето и млякото – цветя през някои седмици и очи, насочени директно към всеки, гледащ банера, през други седмици.

Забележително е, че близо три пъти повече пари са пуснати в „кутията на честността“ през седмиците, когато са показани очите, отколкото седмиците с банера на цветя.

Желанието – или всъщност нуждата – човек да разглежда себе си в положителна светлина може да кара хората да се държат по начини, които съответстват на самооценката им и на ценностите, които обществото очаква всеки да приеме. То обаче понякога кара хората да оправдават действия, които нарушават такива ценности.

 

Най-мъдрият в стаята – Томас Гиловач и Лий Рос

Издателство: Изток-Запад, iztok-zapad.eu

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги