Съхранявай, цени, уважавай живота и се наслаждавай на красотата му!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pexels.com

снимка: Pexels.com

Щастието е да откриваш смисъла на живота, наслаждавайки се на  неговата красота.

Платон бил сред най-добрите ученици на Сократ и често го търсел за отговор на различни въпроси. Един ден отишъл при учителя си с въпроса какво е любовта и как да открие съвършената любов. Сократ не отговорил направо, а му възложил задача:

– Излез първо на полето и тръгни към огромните ниви с пшеница. От там намери и ми донеси най-красивия клас пшеница измежду всички. Но помни – имаш право само веднъж да откъснеш един клас.

Послушал го Платон и се запътил с бърза стъпка към полето. Денят преминал, преди ученикът да се върне, ала в ръцете си не носел нищо.

– Е, какво стана? – попитал Сократ.

– Когато влязох в нивата, видях един прекрасен клас, но го подминах – мислех, че ще успея да намеря по-красив и по-зрял, по-хубав от него. Случи се така, че обикалях цял ден и не намерих по-хубав. Върнах се да взема първия, ала в хилядите класове не успях да го открия отново. Затова се явявам при теб с празни ръце.

А Сократ се усмихнал и казал:

– Ето сега узна – това е любовта. Тя не означава съвършенство, а просто красота.

На следващия ден Платон попитал Сократ какво е бракът и как да си осигури съвършен брак. Сократ и този път не отговорил направо, а заръчал:

– Отиди в гората и ми донеси най-високото, най-красивото и най-китното дърво, което видиш. Не забравяй, че имаш право само веднъж да отсечеш дърво.

Тръгнал Платон и не след дълго се върнал, нарамил едно дърво.

– Но това дърво нито е толкова голямо, нито е толкова кичесто, нито толкова красиво… Защо избра него?

– Видях много красиви дървета – отговорил Платон, – но си спомних какво се случи първия път и реших да не подбирам толкова, за да не остана с празни ръце.

– Ето това е бракът – усмихнал се Сократ. – Не трябва да е съвършен, а да остане завинаги.

Изминал още един ден, Платон отново навестил Сократ с въпрос какво е щастието. И този път учителят не отговорил, а рекъл:

– Отиди край реката и от там ми донеси най-красивото цвете – и не забравяй, че можеш да откъснеш само веднъж.

Върнал се Платон с нежно цвете в ръката си и обяснил на Сократ:

– Видях го още в началото. После го откъснах и продължих. Имаше още много други красиви цветя, но това най-много зарадва окото ми и аз бях доволен от избора си.

– Това е щастието – казал Сократ, – когато имаш сетивата да се любуваш и да оценяваш красотата.

Успокоил се Платон ала на сетния ден отново потърсил Сократ с въпрос:

– Кажи ми, учителю, какво е животът? Какъв е смисълът от него?

– Отиди в гората. Потърси най-красивото горско цвете и ми го донеси – казал Сократ отново наместо отговор.

Изминали цели три дни, откакто Платон попитал, ала него още го нямало. Зачудил се Сократ къде ли се е запилял и дръгнал към гората да го търси. Открил ученика си, седнал под една скала да се любува на красиво цвете.

– Е, Платоне, защо не го откъсна да ми го донесеш?

– Защото ако направя това, то ще изсъхне много скоро и ще умре. А така, ако не го прекършват ветровете, ще прецъфти, но ще цъфне друго.

– Значи вече си узнал каква е истината за живота – важно е да го съхраняваш, да го цениш и уважаваш, а смисълът е да се наслаждаваш на красотата му.

 

Сократ и изкуството на диалога – София Петрова

Издателство: Милениум, milleniumbg.eu

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Най-важните неща в живота ни са избори на душата ни, преди да се родим

Ние се превръщаме в това, на което сме се посветили

Всичко, което ни се случва, е възможност да се учим и да израстваме