Заглавието на последната ми книга е „Бележки за забравяне“. В нея става дума за бележките, които обикновено лепим по хладилника или компютъра. Пиша ги да ме подсещат, че трябва да забравя това, които не трябва да забравям. На една от бележките пише „Иван Кулеков“.