Д-р Уейн Дайър: Вие създавате страховете си и вие можете да ги преодолеете

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се страхувай, Откъси
снимка: blog.tugo.com

снимка: blog.tugo.com

Ако искате гаранция, че всичко ще бъде добре, пре­ди да предприемете някакъв риск, никога няма да пом­ръднете от мястото си…

Страхът е нещо вътрешно и се крепи на една спретната конструкция от мисли, които вие хитро из­ползвате, за да избегнете необходимостта да се изпра­вите очи в очи с ужаса, който сами сте си натрапили. Тези мисли намират израз в ето такива изречения:

Ще се проваля.

Ще изглеждам глупаво.

Аз съм непривлекателен.

Не съм сигурен.

Може да ми причинят болка.

Може да не ме харесат.

Ще се чувствам ужасно виновен.

Ще загубя всичко.

Може да ми се разсърдят.

Може да си загубя работата.

Бог няма да ме пусне в рая.

Ако го направя, сигурно ще се случи нещо лошо.

Знам, че ще се чувствам ужасно, ако го кажа.

Няма да мога да се понасям.

Подобни мисли свидетелстват за наличието на та­кава вътрешна опорна система, при която самолич­ността ви се крепи на страха и ви пречи да действа­те от позиция на силата. Винаги, когато обърнете поглед навътре в себе си и изкажете някое от тези издаващи страх изречения, ваш съветник е слабостта и на челото ви скоро ще се изпише: „жертва“.

Ако искате гаранция, че всичко ще бъде добре, пре­ди да предприемете някакъв риск, никога няма да пом­ръднете от мястото си, защото бъдещето не е гаран­тирано никому. Услугите на живота не се предлагат с гаранция, затова ще трябва да захвърлите паническите си мисли, ако искате да получите от живота, каквото желаете. При това почти всичките ви ужасни мисли са чисто и просто мисловни построения. Катас­трофите, които си представяте, рядко се осъществя­ват. Спомнете си древния мъдрец, който казва: „Аз съм стар човек и съм имал много грижи, повечето от които не са се случили.“…

Никога няма да разберете що за усещане е да се ос­вободите от страха, докато не рискувате да му се противопоставите. Можете да разговаряте с тера­певта си, докато омръзне и на двама ви, можете да размишлявате, докато ви засърбят зъбите и ви се из­поти мозъкът, можете да слушате приятели, които ви говорят, че няма от какво да се страхувате, докато ви окапят ушите, но никога няма да разберете това истински, докато не направите нещо. Както никой не може да ви научи да се страхувате, така и никой не може да ви научи да не се страхувате. Страховете ви са ваши собствени неповторими усещания и единстве­но вие трябва да им се противопоставите…

Готовността да се противопоставите на страха се нарича смелост… Смелост означава да се противопоставите открито на критиката, да разчитате на себе си, да сте го­тови да приемете и да се поучите от последиците на всеки свой избор. Означава да вярвате достатъчно в себе си и да живеете живота си както смятате за пра­вилно, да срежете конците, чийто край държат други, и се опитват да ги дърпат в различни посоки…

 

Бъди господар на живота си – Уейн Дайър, drwaynedyer.com

Издателство: Кибеа, kibea.net

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.