Ако непрекъснато те обзема чувство на вина, прочети това!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Откъси, Прощавай
снимка: beratungsstelle-lichtblick.de

снимка: beratungsstelle-lichtblick.de

След страха и най-лошите очаквания вината е главната причина за всички неприятности.

Откажете се от чувството за вина – не от съвестта си, а именно от вината – от повинността, от задължението. След страха и най-лошите очаквания вината е най-главната причина за всички неприятности.

Чувството за вина поражда наказание в най-разнообразни форми – от дребни неприятности до големи проблеми… Така е устроено шаблонното светоусещане на човека: след лошата постъпка следва възмездие и душата ведно с разума са напълно единодушни по този въпрос…

Но как да се отървеш от нея? Не можеш да потиснеш вината, пък и не е възможно просто да се откажеш от нея – твърде дълбоко е навлязла в същността ни. Душата и разумът много дълго са живели с това усещане – вечно да бъдат по някакъв начин задължени към всички. От това състояние могат да бъдат изведени само с конкретни дей­ствия.

А именно – да спрете да се оправдавате. Тук се проя­вява изключението от правилото – лечението на болестта като следствие премахва причината. Не е нужно да се убеждавате, че не сте длъжни никому за нищо. Просто внимателно наблюдавайте обичайните си действия, за ко­ето е необходима осъзнатост. Ако преди сте били свикна­ли да се извинявате по най-малкия повод, сега си създай­те нов навик: обяснявайте постъпките си само в случай, че това е наистина необходимо.

Не бива да се убеждавате, че не сте длъжни. Нека чувството ви за вина си остане вътре във вас. Но външно не трябва да го показвате. Душата и разумът ви малко по малко ще свикнат с новото усещане: не се оправдавате, значи така и трябва, следователно вашата вина просто не съществува. Вследствие на това все по-рядко ще се поя­вяват поводи за „изкупление”. Ето тъй, по веригата на об­ратната връзка външната форма малко по малко ще приведе в ред вътрешното съдържание – чувството за вина ще изчезне, а след него и съответните проблеми.

 

Транссърфинг на реалността: Създател на реалността – Вадим Зеланд, zelands.com

Издателство: НСМ Медиа, nsmmediapublishing

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.