Петър Дънов: Ако се страхуваш от малките неща, не можеш да постигнеш големите успехи

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси

снимка: williamhill.gold-traveler.com

Когато мислите, емоциите и постъпките ти са в синхрон с Божествената любов и светлината  в теб, ще намериш смисъла на живота си.

Казано е, че любовта изпъжда страха навън. Следователно, колкото е по-страхлив човек, толкова по-малко любов има. Колкото по-безстрашен е, толкова повече любов има. Ако се страхува от най-малки неща, човек не може да очаква големи постижения. Придобивките се обуславят от хармонията между мислите, чувствата и постъпките на човека… Колкото по-възвишена е човешката мисъл, толкова по-голяма е връзката и с духа; колкото по-благородни и чисти са човешките чувства, толкова по голяма е връзката им с душата. Да познава човек проявите на духа и на душата си, това значи, да познава себе си.

Кой човек познава своя дух и своята душа? Който е дошъл до реалността на живота. Този човек държи кормилото на своя живот. Той е господар на своите мисли и чувства, той сам се управлява. Каквито знания е придобил, той може да си служи с тях, може да ги прилага. Обаче, ако не познава духа и душата си, човек не е господар на себе си, не може да се управлява. Каквито знания да има, той не може да разполага с тях. Знанията му не са нищо друго, освен украшения, с които ще се окичи само за показ пред хората…

И тъй, за да познае духа си, човек трябва да мисли право, да желае и да се стреми към целта си..Всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка трябва да минат през процесите на мисленето, чувствуването и реализирането… Следователно, всяко знание, което минава през трите свята – физически, духовен и умствен, носи сила в себе си… И тъй, когато между мислите, чувствата и постъпките на хората има известна хармония, казваме, че този човек се намира в тригон, т.е. в благоприятни условия. Човек се намира в тригон, когато между планетите, които действат върху него, има пълна хармония. Когато желанията и стремежите на човека се реализират на земята, казваме, че той е попаднал в състояние на тригон, т.е. намерил е щастието сиИ не забравяйте: само Божията Любов, само Божията Мъдрост, само Божията Истина носят пълния Живот.

 

Методи за самовъзпитание – Петър Дънов, bratstvoto.net

Издателство: Бяло братство, bialobratstvo.info

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.