Най-важният урок, който всеки родител дава на детето си, е да бъде добър човек

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pexels.com

снимка: Pexels.com

Ако искате да промените света, научете децата си от малки да бъдат добри.

На какво трябва да се учат децата?

Веднъж Сократ се прибирал към дома си и отдалече видял, че до вратата го чакат хора. Поздравил ги, а те му отвърнали и рекли:

– Чакаме те отдавна, имаме нужда да поговорим!

Седнал Сократ и се подготвил за разговор.

– Кажи ни, децата ни отраснаха, на какво е редно да ги изучим, за да вървят напред в живота?

– Добре, а досега на какво искахте да ги учите?

– Моят син го готвех да изучи ковашки труд – рекъл един.

– А моя исках да го изпратя камък да дяла като теб, Сократе, нали и твоят занаят е това – добавил втори.

– Моят син искам да ме наследи, аз имам ниви… – казал трети.

– А моят иска да е лекар.

– Добре – казал Сократ. – Говорите за занаяти. Ако искате къща да ви се вдигне, ще отидете при зидаря; дрехи ако са ви нужни, търсите шивач. Но кажете – ако имате нужда да въдворите ред в отношенията помежду си, кого да повикаме – лекар, ковач или каменоделец?

– Че какво значение има тук занаятът, Сократе?

– Няма, нали? Ако мъж с жена си не се разбира, ако брат с брата е скаран, един дърводелец дали ще помогне? Даже и да е най-вещият в занаята, а? Значи най-първо е важно да изучите децата си как да бъдат добри хора и как да живеят с околните в мир. Ако мирът и разбирателството ги няма, ако не умеят да постъпват с ум и човещина, няма от кого да поискат помощ. Занаят се научава, но умението да си добър човек се изгражда цял живот – освен занаят, всеки човек трябва да знае как да живее с другите.

 

Сократ и изкуството на диалога – София Петрова

Издателство: Милениум, milleniumbg.eu

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Най-важните неща в живота ни са избори на душата ни, преди да се родим

Ние се превръщаме в това, на което сме се посветили

Всичко, което ни се случва, е възможност да се учим и да израстваме