Най-важното в живота ни е пред очите ни, но често не го виждаме…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pexels.com

снимка: Pexels.com

Сами отказваме да видим това, което е истински важно. Макар обикновено да е точно пред очите ни…

Арон бил богат човек и когато навършил 40 години, се разтревожил от онова, което видял в огледалото. Навсякъде около него приятелите му се разболявали от различни болести, а много от тях умирали. И той си казал: „Какво мога да направя, за да променя това? Все трябва да има някакъв отговор. Знам, че това богатство не ми е дадено случайно.“

Арон бил вярващ човек с голямо семейство. „Ще използвам богатството си, за да открия онова, което наричат фонтана на младостта.“ Отишъл при един мъдрец и го попитал: „Съществува ли фон­танът на младостта?“

Шаманът му казал: „Не точно, но има нещо, което наричаме „сферата на същността“. Тя е реална и фи­зическа; ще удължи живота ти и ще излекува болести­те ти. Освен това ще те дари с голяма мъдрост.“
„О, мъдрецо,“ рекъл Арон, „кажи ми, къде мога да намеря тази сфера на същността?“

„Можеш да я имаш, ако решиш. Трябва само да започнеш търсенето и да оставиш Бог да те води.“

„Щом веднъж открия сфе­рата на същността“, мислел си Арон, „ще помогна и ще излекувам хиляди хора.“ Щял да живее дълго, а също и близките му, приятелите, роднините му. Това било по-хубаво, отколкото си представял. И Арон повярвал на мъдреца, защото нямал причина да се съмнява в него.

„Къде да отида най-напред?“ „Първо ще посетя онези места на планетата, които се отличават с най-силна енергия.“ Дошъл в Седона. Търсил навсякъде и разговарял с пазителите на каньо­ните. Пазителите казали: „Не е тук. Потърси другаде.“ Пътуването му го отвело до някои от най-светите места на планетата.

„Кое е най-висшето религиозно място?“, запитал се Арон. И си отговорил: „Моят дом! Ще отида там.“ Така Арон отишъл в свещената земя и посетил много религиозни водачи, някои от които никога не били чували за сферата на същността, а други казвали: „Да, чували сме и знаем. Продължавай да търсиш, ти си този, който ще я намери.“

Стигнал до други места, до съседната земя Египет. И там задал същите въпрос и получил почти същите отговори. Отишъл в Перу, а после и в Индия.
Търсенето на Арон продължило много, много години; междувременно той остарявал и се променял. Това го плашело и той взел да се тревожи. Тревогата смущавала функциите на тялото му и той се разболял. Лежал на смъртния одър, заобиколен от хората, които го обичали. Знаел, че не успял да намери сфера­та на същността. Бил сърдит на мъдреца, който му казал, че ще я намери.

„Що за номер е това?“, питал се той. „Какво направи с мен Бог?“ Арон бил болен и потиснат от факта, че сферата на същността му се изплъзнала. Близките му били свидетели на безплод­ните му търсения и му казвали неведнъж да прекрати издирването за свое добро. Той бил много изморен и копнеел за сън.
На следващата сутрин се събудил и станал. Чувствал се чудесно, но някак различно. Когато вода­чите му се доближили до него, той осъзнал, че е умрял. В този момент изпитал негодувание и казал на вода­чите си: „Зная кои сте и зная къде отивам. Беше много глупав номер мъдрецът да ми каже, че ще намеря сферата на същността, а аз да не успея да я открия. Защо ме измамихте?“

Водачите му се усмихнали и в съвършена любов го обгърнали в енергията си. И го помолили да се обърне и да погледне назад. Там, на мястото, където доскоро Арон лежал, била сферата на същността! Там била! Била материален обект и Арон можел да я докосне, защото през цялото време лежала в сърцето му.

Тези живи човешки същества, които ридаели и скърбели заради смъртта му – във всяко едно от тях лежала същата сфера на същността.
Тогава Арон разбрал, че сферата на същността не била само една. „Тя е за цялото човечество“, бил казал старият мъдрец. „Ще я намериш, ако я потърсиш.“ Но никога не бил казвал, че тя е само една!

Смисълът на тази притча е ясен. Всички вие четете тези слова по предварител­на уговорка! Бог ви дава способността да се протег­нете и да откриете Светия Граал, защото сферата на същността е Бог във вас. Тя е частицата от Бог, която живее във всеки един от вас и която мнозина наричат Висшия Аз. Тази притча скандира: „Протегнете се, вземете я и бъдете здрави. Живейте дълго. Бъдете на вашето блажено място. Бог иска да останете тук и да живеете дълго.“
Някои от вас казват: „Това не може да бъде, защото се оглеждам наоколо и не виждам доказател­ства за вашите думи.“

Когато достатъчно хора направят това, вие наистина ще ви­дите промяната навсякъде около вас. Но тя трябва да започне тук, в стаята, където седите в момента, и в стаите като нея по цялата планета. Във вашето смире­ние можете да потърсите онова, което носите още от раждането си, и чрез личното ви откритие можете да промените хода на процесите около вас, които на свой ред ще повлияят на другите и накрая ще променят областта, където живеете! Вие носите в себе си семе­ната на универсалния Божи Дух и съпътстващата го мъдрост и изцеление. Бог ви призовава да се протег­нете навътре в себе си и да откриете истината и мира, който върви с нея – и планетата ще се промени бла­годарение на онова, което правите в миговете на по­кой.

 

Притчите на Креон – Лий Каръл, kryon.com/Leebio.html

Издателство: Аратрон, aratron.org

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Един въпрос за Бог и вярата и един отговор, който обезсмисля всички въпроси

Желанията ни се материализират само ако има силна вяра в тяхното осъществяване

Паулу Коелю: Вселената винаги е на наша страна, когато се борим за мечтите си