Един въпрос за Бог и вярата и един отговор, който обезсмисля всички въпроси

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси, Препоръчано
снимка: bigthink.com

снимка: bigthink.com

Една зала, пълна със студенти, един въпрос за вярата и Бог и един отговор, който ще ви накара да се замислите…

— Бог ли е създал всичко? — предизвикал професорът своя курс.

— Да, разбира се, че той го е създал — уверено отвърнал атлетичен младеж.

— Наистина ли? — запитал професорът невярващо. — Добре тогава — свил рамене, той и закрачил напред-назад пред своята катедра, — ако това е вярно, имайки предвид действащия тук принцип, ако Бог е създал всичко, тогава той е създал и злото, защото то съществува. Това на свой ред би означавало, че самият Бог е зъл, ако всичко, което съществува е част от Бога.

Много от студентите се надигнали с неудобство, докато професорът продължавал с всезнаещ глас:

— Виждате, че вярата е просто мит, нещо, в което необразованите вярват, за да се почувстват по-добре. Учените приемат истината, че Бог не съществува, иначе нямаше да има зло. Какво има? — запитал професорът, подразнен от хубава блондинка на първия ред, която прехапала устни и плахо вдигнала ръка.

— Може ли да задам въпрос?

Обичайки да разиграва спектакъл пред студентите, които смятал за по-малко интелигентни, той кимнал.

— Съществува ли студ?

В курса се разнесло хихикане.

— Да, разбира се — отговорил професорът, демонстрирайки превъзходството си.

Младата жена поклатила глава.

— Всъщност не съществува. Студът е само отсъствие на топлина според законите на физиката. Цялата материя притежава способността да предава енергия и топлината е резултат от това. Материята обаче става инертна при абсолютната нула. Студ е просто думата, която сме измислили, за да обясним отсъствието на топлина.

— Да — съгласил се професорът, без да е сигурен накъде бие тя.

— Злото е същото като студа — продължила студентката. — Злото само по себе си не съществува. То е нещо, което хората са създали, понятие, което използваме, когато чувстваме отсъствието на Бог.

 

Метатайната – Мел Гил, successinmind1.weebly.com

Издателство: БАРД, bard.bg

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Петър Дънов: Това, че сте слепи за Бог, не значи, че Той не съществува

Да се молим на Бог означава да Му благодарим за всичко красиво в живота ни

Вярата в Бог е вяра в живота, в пълнотата, в любовта…