Ако правим всичко с любов, в света ще има по-малко страдания и нещастия…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Обичай | 0 Коментара
снимка: unsplash.com

снимка: unsplash.com

Ако човек носи у себе си искрата на любовта, то нищо не е в състояние да го спре от това да бъде щастлив!

ПРИ ЛЮБОВТА ще вземеш и ще дадеш, обмяна трябва да има. И тази обмяна трябва да бъде правилна. Онзи, който обича, в най-трудните моменти на живота ви трябва да застане редом с вас и да ви помогне. И вие трябва да постъпите по същия начин. Любовта не се изразява с думи, но с живота, с делата.

КОГАТО ГОВОРИМ ЗА ЛЮБОВТА, ние разбираме онова начало, което носи живот. Единственият път, по който хората могат да се разберат, е законът на любовта. Щом влезете в областта на любовта, вие ще станете щастливи, здрави, животът ви ще се осмисли, и ще бъдете готови да служите. Ще кажете: „Нима това е възможно?“ Има вече хора на земята, които живеят по този начин.

ЧОВЕКЪТ НА ЛЮБОВТА е отзивчив към болките и страданията на всички същества. Като срещне някой, който страда или се намира в нужда, той няма да му проповядва за Господа, нито ще му обяснява неговото положение със закона на кармата, а ще го заведе у дома си, ще го нагости, ще му услужи, с това ще му покаже, че го уважава и зачита и така ще събуди в него благородно чувство, ще стимулира мисълта му и той по-лесно ще понесе своите страдания.

АКО ОБИКНЕТЕ НЯКОГО, но го оставите гладен при възможност да го нахраните, любовта за вас ще изчезне. Когато обикнете някого, това е признак, че Природата иска от вас да му помогнете да придобие това, от което има нужда. Ако не му помогнете, любовта за вас ще прекъсне. Гладният казва: „Ако ме обичаш, нахрани ме“. Болният казва: „Ако ме обичаш, помогни ми“. Ако не разбирате закона, ще кажете на нуждаещия се: „Бог да ти помогне“. Бог иска да му помогне и затова теб е изпратил да изпълниш волята му в дадения случай.

ИСТИНСКА ЛЮБОВ е тази, която може да извади човека от гроба, която може да го извади от бедността и да го освободи от всички болести и страдания в живота. Любовта може да премахне всички недоразумения, нещастия и противоречия между хората и да внесе новото разбиране за живота, да го осмисли. Това е любовта.

РАЗВИТИЕТО НА СВЕТА се дължи само на любовта, която е създала човека. Само от любовта зависят свободата и щастието на човека. Ако всичко в света се вършеше с любов, макар и човек да има страдания и да минава през огнената пещ на изпитанието, с него ще бъде ангелът на спасението и силата ще бъде в него. Този ангел на спасението е човешкият дух.

 

Квантовият преход с Петър Дънов – Милка Кралева

Издателство: Кибеа, kibea.net

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Обичайте живота –  и той ще ви отвърне със същото!

Акцент на седмицата

Спри да си казваш нaкъде е трябвало да поемеш, какво е трябвало да направиш, какъв е трябвало да станеш... Поел си точно натам, накъдето е трябвало да поемеш. Направил си точно това, което е трябвало да направиш. Станал си точно този, който е трябвало да станеш... Научил си точно тези уроци, които е трябвало да научиш. Паднал си точно толкова пъти, колкото е трябвало да паднеш. Борил си се точно толкова силно, колкото е трябвало да се бориш. Спечелил си точно тези победи, които е трябвало да спечелиш...

Разбрал си точно това, което е трябвало да разбереш... Разбрал си, че невинаги е важен крайният резултат - по-важно е какво си вложил по пътя към него. Разбрал си, че не сравнението с другите те води напред - това, което те променя, е сравнението с теб самия. Разбрал си, че да следваш призванието си значи да следваш съдбата си.

Разбрал си си, че животът не е, за да се планира, а за да се живее.

Разбрал си, че сърцето е по-мъдро от разума.

Разбрал си, че пътищата на съдбата криволичат понякога, но винаги те отвеждат там, където трябва да бъдеш...

Откъс от "Минута вдъхновение за всеки ден. 365 урока за живота от книгите".

Автор: Гергана Лабова

Очаквайте през 2018 г.

Сподели мнението си