Няма дребни добрини. Има направени и ненаправени добрини…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Препоръчано, Осъзнавай | 0 Коментара
снимка: NajWellness.si

снимка: NajWellness.si

Не е без значение дори това, че сте дали храна на една птичка. Тя е част от Божието творение. Вие сте уважили по този начин самия Творец и Неговия план. Нещата са така взаимосвърза­ни, че всяко уж най-незначително действие, се оказва значимо… Защото смисълът на живота се крие в дребните нещица – да ги забележиш, да ги оцениш, да ги преживееш…

Просветлените хора могат да използват по-разумно и по-ефективно живота си. Те участват съзнателно в него и са водачи на собствения си живот. Стремежът към осъзнат живот е вече по-висок етап в развитието на даден човек.

Дали сте развили по най-добрия начин сюжета, ста­ва ясно след известно време. Ако си поставите за цел да следите какви житейски резултати се получават след ед­но или друго ваше действие, след проявата на едно или друго ваше чувство, ще започнете да владеете инстру­ментите, чрез които се реализира житейската игра. Това е, като да се учите да работите с някаква машина – след определени ваши действия се получава едно или друго. Правилното разбиране какво предизвиквате като резултат чрез определени мисли и чувства и чрез определено пове­дение, ще ви помогне да контролирате живота си. В триизмерния свят то не става светкавично както в дру­гите измерения, където нещата се реализират мигно­вено, но това не означава, че тези закони не действат. Ако сте изкушени чрез познанието си да навредите, на всяка цена се преборете с изкушението. Това е изклю­чително във ваш интерес!

Реализирането на нещата е във ваши ръце, това е ва­шият живот и абсолютно не е вярно, че щом има програ­ма, от вас нищо, ама нищо не зависи. Ако е така, животът няма смисъл. Непроменима е основната рамка, но вие предварително сте преценили, че точно тя ви е необхо­дима за житейската ви игра, но оттук нататък възмож­ностите са много, почти неизброими. Преди да кажете, че не е вярно, помислете си по колко различни начини можете да изразите едно и също нещо. Така можете да подходите и при разрешаването на който и да е проблем. Самата  предварителна нагласа, че изборът не съществува, ни ограничава и ви пречи да търсите различни подходи към нещата от живота. Играта се състои именно в това, да се търсят различни подходи и сюжети, както и най- ефективните начини за тяхното реализиране.

Ако имате настройката, че животът е игра, много по-лесно и без страх ще правите експерименти и промени в живота си. Това ще ви помага да се убедите, че вие сте играчът и голяма част от нещата в земния живот зависят и от вас. Ако свикнете с мисълта, че всеки човек е важен за Бога както всяка гайка в една машина, тогава ще се отнасяте по-отговорно към всичко, което става около вас, във вашия град, във вашата страна и на вашата шишета. Това, което се случва на планетата ви, има отношение към цялостния Космос. Не е без значение дори това, че сте дали храна на една птичка. Тя е част от Божието творение. Вие сте уважили по този начин самия Творец и Неговия план. Нещата са така взаимосвърза­ни, че всяко уж най-незначително действие, се оказва значимо. Същото се отнася за мислите и за чувствата.

Животът е отворен за промени. Не е той, който ви пречи. Пречи ви нежеланието за промяна; нежелани­ето да се полагат усилия. Не са нужни тежки физичес­ки усилия, а малко по-голям интерес към детайлите в живота. Без детайлите няма нещо, което може дълго да просъществува. Те са, които допринасят за по-доб­рото качество на живота.

Много е важно да не забравяте, че всичко е бумеранг.   Aко човек обърне внимание на детайлите и разбере кой детайл внася определен нюанс и, ако той му харесва, може да го запомни и целенасочено да го използва.

Смисълът на живота се крие в дребните нещица – да ги забележиш, да ги оцениш, да ги преживееш. Това е като разходка сред природата- ако крачиш бързо, про­пускаш красотата и в теб не остава никакъв спомен от пейзажа. Пейзажът е важен, защото в него има красота и когато й се насладиш, внасяш в себе си вибрации от по-висш порядък. Повишаването на честотите е необходимо условие за контакт и за преминаване в по-високите измерения.

 

Животът е твоя игра – Багрина Кларк

Издателство: Алтея

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Акцент на деня…

Убеден съм, че пречките идват, за да измерят колко силно желаеш нещо. (Лидерът, който нямаше титла - Робин Шарма)

Рядко го осъзнаваме. Всъщност, почти никога. И се отказваме. Отказваме се точно в момента, в който сме на прага да осъществим мечтата си, да променим живота си, дa постигнем... себе си. И забравяме, че най-тъмно винаги е, преди да се съмне. Забравяме, че умората и отчаянието, които изпитваме в момента, не са знаци, с които съдбата ни казва да се откажем, а знаци, че даваме най-доброто от себе си. И че единственото, което трябва да направим, е да поемем дъх, да затворим очи... и да продължим. Да не предаваме себе си. Да не се обръщаме назад. Да не гледаме със страх напред. Да се съсредоточим върху момента сега. Върху това да извадим скритите запаси от енергията си. Върху това да се облегнем на вярата си. Върху това да докажем, най-вече на себе си, че сме по-големи и от най-големите камъни, които се появяват по пътя ти. Защото голямата награда идва за тези, които полагат големи усилия. Които поемат голям риск. Които преживяват голяма трансформация. Тези, които избират да не слушат разума, а да чуят сърцето си. Тези, които се отказват да бъдат като другите - "трезвомислещи", "зрели", непоемащи "непремерени рискове" (та, нали ако рискът е премерен, изобщо не е риск!) и избират да бъдат различни, да бъдат себе си. Тези, които се осмеляват да живеят истински...

Откъс от "Минута вдъхновение за всеки ден. 365 урока за живота от книгите"

Автор: Гергана Лабова

Очаквайте през 2018г.

Сподели мнението си