Няма дребни добрини. Има направени и ненаправени добрини…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси, Препоръчано
снимка: NajWellness.si

снимка: NajWellness.si

Не е без значение дори това, че сте дали храна на една птичка. Тя е част от Божието творение. Вие сте уважили по този начин самия Творец и Неговия план. Нещата са така взаимосвърза­ни, че всяко уж най-незначително действие, се оказва значимо… Защото смисълът на живота се крие в дребните нещица – да ги забележиш, да ги оцениш, да ги преживееш…

Просветлените хора могат да използват по-разумно и по-ефективно живота си. Те участват съзнателно в него и са водачи на собствения си живот. Стремежът към осъзнат живот е вече по-висок етап в развитието на даден човек.

Дали сте развили по най-добрия начин сюжета, ста­ва ясно след известно време. Ако си поставите за цел да следите какви житейски резултати се получават след ед­но или друго ваше действие, след проявата на едно или друго ваше чувство, ще започнете да владеете инстру­ментите, чрез които се реализира житейската игра. Това е, като да се учите да работите с някаква машина – след определени ваши действия се получава едно или друго. Правилното разбиране какво предизвиквате като резултат чрез определени мисли и чувства и чрез определено пове­дение, ще ви помогне да контролирате живота си. В триизмерния свят то не става светкавично както в дру­гите измерения, където нещата се реализират мигно­вено, но това не означава, че тези закони не действат. Ако сте изкушени чрез познанието си да навредите, на всяка цена се преборете с изкушението. Това е изклю­чително във ваш интерес!

Реализирането на нещата е във ваши ръце, това е ва­шият живот и абсолютно не е вярно, че щом има програ­ма, от вас нищо, ама нищо не зависи. Ако е така, животът няма смисъл. Непроменима е основната рамка, но вие предварително сте преценили, че точно тя ви е необхо­дима за житейската ви игра, но оттук нататък възмож­ностите са много, почти неизброими. Преди да кажете, че не е вярно, помислете си по колко различни начини можете да изразите едно и също нещо. Така можете да подходите и при разрешаването на който и да е проблем. Самата  предварителна нагласа, че изборът не съществува, ни ограничава и ви пречи да търсите различни подходи към нещата от живота. Играта се състои именно в това, да се търсят различни подходи и сюжети, както и най- ефективните начини за тяхното реализиране.

Ако имате настройката, че животът е игра, много по-лесно и без страх ще правите експерименти и промени в живота си. Това ще ви помага да се убедите, че вие сте играчът и голяма част от нещата в земния живот зависят и от вас. Ако свикнете с мисълта, че всеки човек е важен за Бога както всяка гайка в една машина, тогава ще се отнасяте по-отговорно към всичко, което става около вас, във вашия град, във вашата страна и на вашата шишета. Това, което се случва на планетата ви, има отношение към цялостния Космос. Не е без значение дори това, че сте дали храна на една птичка. Тя е част от Божието творение. Вие сте уважили по този начин самия Творец и Неговия план. Нещата са така взаимосвърза­ни, че всяко уж най-незначително действие, се оказва значимо. Същото се отнася за мислите и за чувствата.

Животът е отворен за промени. Не е той, който ви пречи. Пречи ви нежеланието за промяна; нежелани­ето да се полагат усилия. Не са нужни тежки физичес­ки усилия, а малко по-голям интерес към детайлите в живота. Без детайлите няма нещо, което може дълго да просъществува. Те са, които допринасят за по-доб­рото качество на живота.

Много е важно да не забравяте, че всичко е бумеранг.   Aко човек обърне внимание на детайлите и разбере кой детайл внася определен нюанс и, ако той му харесва, може да го запомни и целенасочено да го използва.

Смисълът на живота се крие в дребните нещица – да ги забележиш, да ги оцениш, да ги преживееш. Това е като разходка сред природата- ако крачиш бързо, про­пускаш красотата и в теб не остава никакъв спомен от пейзажа. Пейзажът е важен, защото в него има красота и когато й се насладиш, внасяш в себе си вибрации от по-висш порядък. Повишаването на честотите е необходимо условие за контакт и за преминаване в по-високите измерения.

 

Животът е твоя игра – Багрина Кларк

Издателство: Алтея

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.