Движете се! Тялото ви го иска, умът ви го иска, душата ви го иска…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Не се предавай, Откъси
снимка: EcoWatch

снимка: EcoWatch.com

Събуждате се. Осъзнавате, че Духът ви се е върнал в тялото и започва поредният земен ден. Нови усилия, задължения и, разбира се, неприят­ности. Предлагаме ви, вместо още в първия миг на съ­буждането, да си създадете негативни предпоставки за деня, да направите нещо различно. Вместо с досада, изпълнете се с благодарност, че и днес сте живи и ви предстои един съзидателен ден. Кажете си: „Господи, благодаря Ти, че възкръснах. Благодаря ти, че живея. На­учи ме какво да направя днес за Тебе.“…

Животът е движение. Нищо във Вселената не е в покой. Дори и скалите на Земята, които ви се струват неподвижни, всъщност се движат – атомите в тях се движат, но със забавена вибрация, която вашето зре­ние не улавя. Покоят не е присъщ на живота. Ако има покой, няма живот. Всичко в Космоса трепти с различ­ни честоти — той е жив, пълен е с живот.

Вие също трептите във всеки един момент и това съз­дава живота у вас. Помислете си колко милиарди клет­ки във вашето тяло вибрират, работят и поддържат тя­лото ви живо; представете си движението на въздуха, на кръвта, на храната – всеки миг във вашето тяло кипи бурен живот, основан на работата на системите в него.

Движението е ос­новен процес, който поддържа живота. Когато давате възможност на вашето тяло да се движи, то е щастли­во и ви е благодарно. Имаме предвид умереното дви­жение, а не онова, което докрай изтощава тялото ви. Мярата във всичко създава хармония в живота.

Не оставяйте мозъка си в без­действие, за да не залинява; не оставяйте мускулите си в бездействие, защото ще атрофират. Премереното движение дава енергии на тялото, раз­движва кръвта, изпълва я с кислород; премереното дви­жение освобождава тялото от токсините и излишните мазнини, поддържа ритъма на сърцето и нормализира оросяването; премереното движение създава радост на мускулите и ви поддържа млади.

Знаем, че не ви казваме нищо ново. Сигурни сме, че сте убедени и вярвате, че това е така, но тук започ­ват безкрайните оправдания с натоварения живот, ня­мането на време, прекалените ангажименти. Ще се пос­тараем да ви опровергаем.

Събуждате се. Осъзнавате, че Духът ви се е върнал в тялото и започва поредният земен ден. Колко неприят­но! Нови усилия, задължения и, разбира се, неприят­ности. Предлагаме ви, вместо още в първия миг на съ­буждането, да си създадете негативни предпоставки за деня, да направите нещо различно. Вместо с досада, изпълнете се с благодарност, че и днес сте живи и ви предстои един съзидателен ден. Кажете си: „Господи, благодаря Ти, че възкръснах. Благодаря ти, че живея. На­учи ме какво да направя днес за Тебе.“ След това си пред­ставете, че през теменната ви чакра нахлува Светлина и изпълва цялото ви тяло – всяка ваша клетка свети и е готова да ви служи в новия ден. Благодарете на клетки­те си за тяхната неуморна работа и им кажете да изпъл­няват Божието намерение. Те са разумни, чуват ви и помнят. След това, още в леглото, раздвижете врата, ръ­цете и краката, вдишайте дълбоко няколко пъти. След това си кажете: “Чака ме радостен успешен ден!“ Готово – денят ви започна с добър старт. Направете си труда и проследете колко време ви отне това – само пет-шест минути. Опитайте. Ако поло­жите минимални усилия и направите това няколко сут­рини, после никога няма да започвате деня без това. При­емете го като ритуал, направете го по свой вкус, обога­тете го – така ще стъпвате във всеки нов ден с радост.

Колкото и да сте ангажирани, намерете пролука за лека гимнастика или повървете пеша. Докато се при­готвяте да излезете или правите закуската, слушайте любима музика и танцувайте между банята и кухнята. Измислете си в сутрешното бързане различни видове раздвижване – например, докато си миете зъбите, потрепвайте с крака. Развихрете фантазията за нови и нови хитрини, чрез които да раздвиж­ите тялото си, без това да ви отнема специално време.

О, пътувате дълго до работата си и това ви обездвижва. Пречи ли ви някой да свивате и да разпускате коремните мускули или пък да свивате и разпускате пръстите на ръцете си? Не, нали? Правете упражнения мислено. Създайте си един примерен комплекс, който обхваща повече мускулни групи, и го изпълнявайте мислено. Ще се убедите, че има ефект. Всичко е въпрос на малко желание и на съвсем незначително усилие. Резултатът обаче е добър.

А не сте ли си помисляли за къща с двор или за някакво малко местенце, където да посадите дръвчета, малко зеленчук и цветя? Така ще съчетаете полезното с приятното, но при положение, че не ви обземе грандоманията да строите прогимназии и да се запасявате с огромни количества зимнина. Ако допуснете това, ще попаднете в робство, от което трудно ще се спасите. В живота всичко е възможно. И движението също. То  е живот.

 

Животът е твоя игра – Багрина Кларк

Издателство: Алтея

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.