Движете се! Тялото ви го иска, умът ви го иска, душата ви го иска…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Не се предавай | 0 Коментара
снимка: EcoWatch

снимка: EcoWatch.com

Събуждате се. Осъзнавате, че Духът ви се е върнал в тялото и започва поредният земен ден. Нови усилия, задължения и, разбира се, неприят­ности. Предлагаме ви, вместо още в първия миг на съ­буждането, да си създадете негативни предпоставки за деня, да направите нещо различно. Вместо с досада, изпълнете се с благодарност, че и днес сте живи и ви предстои един съзидателен ден. Кажете си: „Господи, благодаря Ти, че възкръснах. Благодаря ти, че живея. На­учи ме какво да направя днес за Тебе.“…

Животът е движение. Нищо във Вселената не е в покой. Дори и скалите на Земята, които ви се струват неподвижни, всъщност се движат – атомите в тях се движат, но със забавена вибрация, която вашето зре­ние не улавя. Покоят не е присъщ на живота. Ако има покой, няма живот. Всичко в Космоса трепти с различ­ни честоти — той е жив, пълен е с живот.

Вие също трептите във всеки един момент и това съз­дава живота у вас. Помислете си колко милиарди клет­ки във вашето тяло вибрират, работят и поддържат тя­лото ви живо; представете си движението на въздуха, на кръвта, на храната – всеки миг във вашето тяло кипи бурен живот, основан на работата на системите в него.

Движението е ос­новен процес, който поддържа живота. Когато давате възможност на вашето тяло да се движи, то е щастли­во и ви е благодарно. Имаме предвид умереното дви­жение, а не онова, което докрай изтощава тялото ви. Мярата във всичко създава хармония в живота.

Не оставяйте мозъка си в без­действие, за да не залинява; не оставяйте мускулите си в бездействие, защото ще атрофират. Премереното движение дава енергии на тялото, раз­движва кръвта, изпълва я с кислород; премереното дви­жение освобождава тялото от токсините и излишните мазнини, поддържа ритъма на сърцето и нормализира оросяването; премереното движение създава радост на мускулите и ви поддържа млади.

Знаем, че не ви казваме нищо ново. Сигурни сме, че сте убедени и вярвате, че това е така, но тук започ­ват безкрайните оправдания с натоварения живот, ня­мането на време, прекалените ангажименти. Ще се пос­тараем да ви опровергаем.

Събуждате се. Осъзнавате, че Духът ви се е върнал в тялото и започва поредният земен ден. Колко неприят­но! Нови усилия, задължения и, разбира се, неприят­ности. Предлагаме ви, вместо още в първия миг на съ­буждането, да си създадете негативни предпоставки за деня, да направите нещо различно. Вместо с досада, изпълнете се с благодарност, че и днес сте живи и ви предстои един съзидателен ден. Кажете си: „Господи, благодаря Ти, че възкръснах. Благодаря ти, че живея. На­учи ме какво да направя днес за Тебе.“ След това си пред­ставете, че през теменната ви чакра нахлува Светлина и изпълва цялото ви тяло – всяка ваша клетка свети и е готова да ви служи в новия ден. Благодарете на клетки­те си за тяхната неуморна работа и им кажете да изпъл­няват Божието намерение. Те са разумни, чуват ви и помнят. След това, още в леглото, раздвижете врата, ръ­цете и краката, вдишайте дълбоко няколко пъти. След това си кажете: “Чака ме радостен успешен ден!“ Готово – денят ви започна с добър старт. Направете си труда и проследете колко време ви отне това – само пет-шест минути. Опитайте. Ако поло­жите минимални усилия и направите това няколко сут­рини, после никога няма да започвате деня без това. При­емете го като ритуал, направете го по свой вкус, обога­тете го – така ще стъпвате във всеки нов ден с радост.

Колкото и да сте ангажирани, намерете пролука за лека гимнастика или повървете пеша. Докато се при­готвяте да излезете или правите закуската, слушайте любима музика и танцувайте между банята и кухнята. Измислете си в сутрешното бързане различни видове раздвижване – например, докато си миете зъбите, потрепвайте с крака. Развихрете фантазията за нови и нови хитрини, чрез които да раздвиж­ите тялото си, без това да ви отнема специално време.

О, пътувате дълго до работата си и това ви обездвижва. Пречи ли ви някой да свивате и да разпускате коремните мускули или пък да свивате и разпускате пръстите на ръцете си? Не, нали? Правете упражнения мислено. Създайте си един примерен комплекс, който обхваща повече мускулни групи, и го изпълнявайте мислено. Ще се убедите, че има ефект. Всичко е въпрос на малко желание и на съвсем незначително усилие. Резултатът обаче е добър.

А не сте ли си помисляли за къща с двор или за някакво малко местенце, където да посадите дръвчета, малко зеленчук и цветя? Така ще съчетаете полезното с приятното, но при положение, че не ви обземе грандоманията да строите прогимназии и да се запасявате с огромни количества зимнина. Ако допуснете това, ще попаднете в робство, от което трудно ще се спасите. В живота всичко е възможно. И движението също. То  е живот.

 

Животът е твоя игра – Багрина Кларк

Издателство: Алтея

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Акцент на деня…

Убеден съм, че пречките идват, за да измерят колко силно желаеш нещо. (Лидерът, който нямаше титла - Робин Шарма)

Рядко го осъзнаваме. Всъщност, почти никога. И се отказваме. Отказваме се точно в момента, в който сме на прага да осъществим мечтата си, да променим живота си, дa постигнем... себе си. И забравяме, че най-тъмно винаги е, преди да се съмне. Забравяме, че умората и отчаянието, които изпитваме в момента, не са знаци, с които съдбата ни казва да се откажем, а знаци, че даваме най-доброто от себе си. И че единственото, което трябва да направим, е да поемем дъх, да затворим очи... и да продължим. Да не предаваме себе си. Да не се обръщаме назад. Да не гледаме със страх напред. Да се съсредоточим върху момента сега. Върху това да извадим скритите запаси от енергията си. Върху това да се облегнем на вярата си. Върху това да докажем, най-вече на себе си, че сме по-големи и от най-големите камъни, които се появяват по пътя ти. Защото голямата награда идва за тези, които полагат големи усилия. Които поемат голям риск. Които преживяват голяма трансформация. Тези, които избират да не слушат разума, а да чуят сърцето си. Тези, които се отказват да бъдат като другите - "трезвомислещи", "зрели", непоемащи "непремерени рискове" (та, нали ако рискът е премерен, изобщо не е риск!) и избират да бъдат различни, да бъдат себе си. Тези, които се осмеляват да живеят истински...

Откъс от "Минута вдъхновение за всеки ден. 365 урока за живота от книгите"

Автор: Гергана Лабова

Очаквайте през 2018г.

Сподели мнението си