Как да станем по-духовно извисени – съветите на Уейн Дайър за ежедневието на всеки от нас

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: loveendures.me

снимка: loveendures.me

Няколко мъдри думи от д-р Уейн Даъйр за това как да станем по-духовни. Помнете, че всяко действие се предхожда от мисъл! Ето няколко практически съвета за това как да наме­рите път към себе си като духовно същество.

За да си докажете, че сте нещо повече от роб на пет­те си сетива, напишете всички неща, които възприемате в себе си, и които са недоловими за вкуса, зрението, слуха, обонянието и допира. Един цял ден си водете записки за мислите, които ви хрумват, и отбележете всички прозрения на вътрешния ви свят. Обърнете внимание на интуитивните хрумвания и ги запишете за свое удовлетворение. Прос­ледявайки действията си във физическия свят, ще разберете, че сте материално същество, но като записвате онова, от което се пораждат действията, разбирате, че те идват от нещо, което изобщо няма физически характер.

За да се свържете с божественото или духовно напът­ствие, само за един ден потиснете скептицизма си. Подарете си един час спокойствие на тихо място. Започнете експеримента без скептицизъм и съмне­ние. Помолете за помощ, свързано с онова, което ви тревожи, и се постарайте да опразните ума си от всички мисли, които ви разсейват. Опитайте да си представите как получавате помощ от наставник, който ви обича и иска да ви изпрати своята любов. В това състояние на спокойствие, когато всичко разсейващо ума е прогонено, ще знаете в себе си, че търсеният от вас отговор ще дойде и че не сте сами. Просто го осъзнайте и почувствайте как по­лучавате помощта. Не искам от вас да чувате гла­сове или да ви се появяват видения, а само да бъде­те в пълен покой… Не е нужно да казвате никому какво правите. Ще установите пряк контакт с по-висшето си „аз“, с божествения интелект, който винаги ви съпровожда, колкото и да му се противопоставяте.

За да се научите да общувате с другите по нов начин, разгледайте внимателно поведението си спрямо хо­рата, които изпитвате потребност да контролира­те и командвате. Независимо дали става въпрос за съпруг, или съпруга, деца, колеги, служители, чиновни­ци, хора от обслужващата сфера – каквито и да са, отделете малко време, за да общувате с тях друго­яче, виждайки отвъд материалното в тях Божията цялостност. Това е отлично упражнение за преминаване към духовно съзнание, защото се основава не на потребността да контролирате, съдите или командвате. Напротив, ще се опитвате да придадете вътрешна сила на хората, които някога сте възпри­емали като подчинени на волята ви. Започнете ли веднъж да виждате по-далеч от физическата същ­ност на хората около вас, ще се свържете с невиди­мата сила, която протича и през вас, и през тях.

Повечето конфликти произтичат от потреб­ността да контролираме някого или да докажем, че ние сме прави, а другият греши. Ако можете само веднъж пред себе си да се откажете от нуждата да контролирате и да бъдете непременно прави, ще можете да дадете и другиму сила за същото. Отказът от потребността да ръководи е в същината на битието на духовния човек. Заменете стремежа към външна власт с истинска вътрешна сила, а тя е в способността да помагате на другите сами да поемат кормилото на живота си.

За да заживеете в мир със себе си и света, всеки ден, в продължение на една седмица, отделяйте време да поседите малко в тишина. Това е изключително важно и е много вероятно понякога да не ви се прави. Съветвам ви да си поднесете този прекрасен подарък. Той е същевременно и билет към царството на истинската магия. Най-подходящото време е рано сутринта, след кратък душ, преди другите да са станали. Отделете си тридесет минути, в кои­то да бъдете сами и спокойно да се вглъбите в себе си и да накарате ума си да се смълчи. Седнете удоб­но, затворете очи и просто се съсредоточете вър­ху това да опразните ума си и осезателно да усеща­те дишането си. Скоро ще почувствате, че ви об­зема покой и дори нищо повече да не извлечете от упражнението, дори и само това ще ви помогне не­имоверно да намалите стреса и напрежението в жи­вота си. И най-вече, медитацията ще разбие илюзията за вашата отделност от другите.

За да се съсредоточите върху това, което поддържате в живота, вместо върху нещата, които отрича­те, направете списък на всичко, на което се про­тивопоставяте. После го перифразирайте, така че да отразява нещата, които подкрепяте. Няма защо да бъдете противници на злото, бъдете поддръжници на любовта. Заменете позицията си против лошите навици на детето ви с подкрепа за самодисциплината на младите. Измествайки мис­лите си далеч от това, което отричате, ще на­малите склонността си да се борите против него и така ще подкрепяте нещата, фигуриращи в „положителния“ ви списък. Ето един отличен начин да отстраните голяма част от вътрешното напрежение и стреса, които се дължат на „враговете по списък“. Не забравяйте, всичко, против което се борите, ви прави слаби, а всичко, което подкре­пяте, ви дава сили.

За да се озовете в състояние на просветление, всеки ден прекарвайте по малко време в преклонение. Да, в пълно, съвършено преклонение. Бъдете благодарни за дробовете си, за ръцете си, за мозъка си и за невидимия си, абсолютно удивителен ум. Изпитайте благоговение пред това, че въобще сте тук, особе­но като се вземат предвид математическите веро­ятности. Наблюдавайте как функционира организ­мът ви, милиардите клетки, които работят съгла­сувано за вас. Трябва всеки ден да упражнявате това преклонение. Въздухът, който дишате. Водата, която приемате за нещо естествено, храната, която израства от мънички семенца, за да ви засити. Атмосферата, озонът – всичко. Бъдете благодарни, це­нете това, което имате, и се отнасяйте с чувство за отговорност към своята вселена. Отнасяйте се към всяка форма на живот с почит и преклоне­ние и знайте, че цялата система работи целенасо­чено. Няколко минути на ден, прекарани в дълбоко преклонение, ще помогнат за духовното ви пробуждане по-бързо от всякакъв курс по метафизика. Просветлението е просто мълчаливото приемане и благоговение пред всичко, което е. Можете още в този момент да попаднете в това състояние на ума, като благодарите за него и за способността си да четете тези думи, като осъзнаете удивителния начин, по който работи умът ви. Изпитайте преклонението и просветлението. Тогава чудесата ще се превърнат за вас в начин на живот.

За да надмогнете гнева и огорчението, представете си някой човек, за когото смятате, че някога ви е сторил зло, който не си е платил отдавна просро­чен дълг. Може би бивш партньор, който ви е на­пуснал, или пък по някакъв начин ви е наранил, роди­тел или отдавна загубена любов – човек, който ви е зарязал. Нека той изникне в мислите ви. После, само за няколко мига, вместо да изпитвате омраза и огорчение, опитайте се да си представите как из­пращате на този човек любов. Опитайте се да про­умееше, че той се е появил в живота ви, за да ви помогне да усвоите някаква поука и колкото и бо­лезнена да е била тя, появата на този човек е има­ла своята цел. Когато бъдете в състояние да му из­пратите любов, вместо омраза, не само ще излекувате себе си, но и ще поемете пътя към превръща­нето си в духовен човек.

Мислете за злото, което ви е сторено, като за ухапване от змия. Когато ви ухапе змия, ви боли по­ради две причини. Едната е самото ухапване, което не може да се върне обратно. То се е случило, от него ви боли и ви остава белег. Оттам нататък се научавате да избягвате змиите. Втората причина за болката е отровата, попаднала в организма ви. Точно тя е убиецът. Никой досега не е умрял от са­мото ухапване от змия – убива не друго, а шокът от отровата, плъзнала в тялото. Същото е и с ом­разата и прошката. Нещо се е случило. То не може да бъде върнато обратно в нашия физически свят. Но убиецът – омразата и гневът – продължава да циркулира в организма ви като отрова дълго след като раната се е излекувала и изчезнала. Единстве­но вие можете да прогоните тази убийствена от­рова от себе си. Вие избирате дали тя да остане у вас. Не забравяйте мъдрите слова на Буда: „Няма да бъдете наказани за гнева си, но ще бъдете наказани от гнева си.“ Чудотворството е недостъпно, когато сте отровени от гняв към другите.

Започнете още днес с утвърждението: „Аз знам, че имам власт да направя живота си пълен с удовлетво­рение и радост. Аз съм чудо и следователно мога да правя чудеса.“

 

Истинска магия – Уейн Дайър, drwaynedyer.com

Издателство: Кибеа, kibea.net

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Животът ни е такъв, какъвто го направят мислите ни

Джон Кехоу: За да промените реалността, в която живеете, първо променете мислите си

Висшият смисъл на живота на всеки е в това да опознае душата си