Kазвам се Мария Ковачева. Книгите са ми слабост и често се случва да търся отговори в тях. Изпитвам истинско уважение към авторите, които са отделили от времето си, за да проучат дадена тема и след това да ни поднесат сърцевината й. Радвам се, когато намеря книга, която завладява вниманието ми, замисля ме, разчуства ме или ме подтиква да я обсъдя с някого.