За да променим живота си, първо е нужно да знаем какво искаме да постигнем

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pexels.com

снимка: Pexels.com

За да променим настоящето си, се налага първо да разберем какво искаме да бъде бъдещето ни.

Практически съвети, с които ще променим своето разбиране за щастието

Ако на вас повече или по-малко ви е ясно как бихте могли да се измъкнете от влиянието на гуните на страстта и невежеството, тогава ще ви изложа по точки плана за вашите действия:

  1. Трябва да търсите възвишения, свети хора и да ги питаме по законите на кои писания живеят (във всяка работа е необходим жив пример, необходимо е да се убедим, че знанието, от което те се ръководят има практическа ценност).
  2. Когато се спрем на определено писание, трябва да започнем да изучаваме законите, които то проповядва под ръководството на свети хора.
  3. Когато повярваме, че законите приведени в свещените писания не са измислица, трябва да се постараем да ги приемем поне на теория.
  4. Когато ги приемем трябва да се ръководим от правилата, които се съдържат в избраното писание.
  5. Когато се убедим, че всичко това работи, трябва да заставим себе си да започнем да живеем по друг начин.
  6. После, без да бързаме и да тормозим когото и да било, трябва да се стараем да действаме в избраното направление и да пренасяме това върху всички сфери на своя живот.
  7. За да стъпим на краката си по този път, е желателно да изпълняваме всички предписания с всички сили и да чакаме кога ще се появят добри възможности да променим живота си. Като му дойде времето, съдбата ни задължително ще се промени към по-добро.
  8. В резултат на тази дейност, скоро у нас ще се появи вкус към възвишен живот, а заедно с него и разбирането, че не можем повече да живеем по старому. За да променим без особени проблеми руслото на своя живот, трябва да култивираме у себе си знание как да започнем да живеем по новому, безболезнено за всички около нас (близки, приятели, колеги).
  9. Само човекът, който е преминал през всички тези предварителни етапи, ще получи гаранция, че върху неговото съзнание ще оказва влияние предимно гуната на благостта (доброто). И така постепенно му е гарантирана смяната на условията на живот: скоро ще се променят отношенията с близките, здравето ще започне да се подобрява, условията на работа и отношенията в колектива ще станат по-благоприятни за духовния прогрес, ще се оптимизира вътрешното психическо състояние.
  10. При тези, които са преминали изброените по-горе предварителни етапи на прехода под влияние на гуната на благостта, с течение на времето ще се появят реални възможаности да влияят положително на своите деца, близки, колеги, да подобрят здравето си и т.н.

Когато укрепим психическите и физическите си сили и придобием приемливи външни условия за по-нататъшен прогрес, трябва да увеличим интензивността на духовната практика. Всяко нововъведение в своя духовен живот трябва да обсъждаме с духовния си наставник (към това време е желателно да сме си избрали такъв).

Всички посочени промени като правило протичат бавно и сякаш от само себе си. На един несведущ човек може да му се стори, че съдбата просто е променила руслото си и това е. Просто, но не е така просто, защото всичко това би било предшествано от сериозна работа върху себе си. Затова не е случайно, че върху съзнанието ни са започнали да въздействат други гуни.

 

Законите на щастливия живот 4 – Олег Торсунов, torsunov.eu

Издателство: ББ Фарм

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Ако фокусираме ума си върху това, което искаме, то непременно ще се случи

Думите, които използваме, определят нашия живот

Само който умее да обича истински, живее истински