Ако правим всичко с любов, в света ще има по-малко страдания и нещастия…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси
снимка: unsplash.com

снимка: unsplash.com

Ако човек носи у себе си искрата на любовта, то нищо не е в състояние да го спре от това да бъде щастлив!

ПРИ ЛЮБОВТА ще вземеш и ще дадеш, обмяна трябва да има. И тази обмяна трябва да бъде правилна. Онзи, който обича, в най-трудните моменти на живота ви трябва да застане редом с вас и да ви помогне. И вие трябва да постъпите по същия начин. Любовта не се изразява с думи, но с живота, с делата.

КОГАТО ГОВОРИМ ЗА ЛЮБОВТА, ние разбираме онова начало, което носи живот. Единственият път, по който хората могат да се разберат, е законът на любовта. Щом влезете в областта на любовта, вие ще станете щастливи, здрави, животът ви ще се осмисли, и ще бъдете готови да служите. Ще кажете: „Нима това е възможно?“ Има вече хора на земята, които живеят по този начин.

ЧОВЕКЪТ НА ЛЮБОВТА е отзивчив към болките и страданията на всички същества. Като срещне някой, който страда или се намира в нужда, той няма да му проповядва за Господа, нито ще му обяснява неговото положение със закона на кармата, а ще го заведе у дома си, ще го нагости, ще му услужи, с това ще му покаже, че го уважава и зачита и така ще събуди в него благородно чувство, ще стимулира мисълта му и той по-лесно ще понесе своите страдания.

АКО ОБИКНЕТЕ НЯКОГО, но го оставите гладен при възможност да го нахраните, любовта за вас ще изчезне. Когато обикнете някого, това е признак, че Природата иска от вас да му помогнете да придобие това, от което има нужда. Ако не му помогнете, любовта за вас ще прекъсне. Гладният казва: „Ако ме обичаш, нахрани ме“. Болният казва: „Ако ме обичаш, помогни ми“. Ако не разбирате закона, ще кажете на нуждаещия се: „Бог да ти помогне“. Бог иска да му помогне и затова теб е изпратил да изпълниш волята му в дадения случай.

ИСТИНСКА ЛЮБОВ е тази, която може да извади човека от гроба, която може да го извади от бедността и да го освободи от всички болести и страдания в живота. Любовта може да премахне всички недоразумения, нещастия и противоречия между хората и да внесе новото разбиране за живота, да го осмисли. Това е любовта.

РАЗВИТИЕТО НА СВЕТА се дължи само на любовта, която е създала човека. Само от любовта зависят свободата и щастието на човека. Ако всичко в света се вършеше с любов, макар и човек да има страдания и да минава през огнената пещ на изпитанието, с него ще бъде ангелът на спасението и силата ще бъде в него. Този ангел на спасението е човешкият дух.

 

Квантовият преход с Петър Дънов – Милка Кралева

Издателство: Кибеа, kibea.net

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Обичайте живота –  и той ще ви отвърне със същото!