Да обичаш значи да помогнеш на другия да следва пътя си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Откъси
снимка: pixabay.com

Любов е да даваш свобода. Свобода на другия да изразява себе си. Да търси себе си. Да развива себе си. Любов е да даваш пространство. Подкрепа. Приемане. Любов е просто да даваш…

„(…) Любовта означава да създадеш за друг човек пространството, в което той може да се развие, в същото време, когато и той прави това за теб. Осъществяването на единия става основата за осъществяването на другия. Когато осъзнаем природата си по този начин, ние сме най-добрият възможен вариант на самите себе си. Причината отчасти се корени във факта, че когато се осъществяваме по начини, които позволяват и на другите да го направят, това премахва от живота ни убийството, експлоатацията, мъченията, егоизма и други подобни. Като вредим на другите, в дългосрочен план вредим на собственото си осъществяване, което зависи от свободата на другите да участват в него. И тъй като не може да има истинска взаимност освен между равни, потисничеството и неравенството в дългосрочен план са самоунищожителни.“

Откъс от „Смисълът на живота“ – Тери Игълтън

Издателство: Колибри, colibri.bg