В човешката душа е любовта, с която сме дарени, и която трябва да споделяме с другите!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Обичай | 0 Коментара
снимка: Pexels.com

снимка: Pexels.com

Отворете душата си за любовта, която е около вас! Споделяйте я и я увеличавайте!

Духовният свят има връзка с физическия: Едновременно човек съществува духовно и физически. Тези два елемента съществуват в него едновременно; между едното и другото същество има едно връзка, която ги съединява и управлява. Тази връзка е душата, която е полудуховна и полуматериална.

Под думата „Физическа материя”, разбирам света на формите, необходим за проявата на битието на нещата; под думата „духовен свят” разбирам онези сили, които работят за създаването на тези форми; под душа пък разбирам условията, които подготвят съграждането на тези форми. Следователно, без форми животът не може да се прояви.

Под думата „себе” аз разбирам Божествената човешка душа. Душата, това е подсъзнателният живот. Подсъзнанието на нашата душа носи всичко от миналото.

Всяка душа трябва да има тяло в света, за да се прояви като индивид, като единица. Трябва да има тяло, за да я посети Господ. Без плът и кръв, като облекло на душата, последната не може да се развива, не може да се прояви.  За да се роди нещо трябва да се съединят два полюса. В тези два полюса започва да действа Божествения принцип и да се проявява Бог.

За да се роди душата, Любовта и Мъдростта се съединяват и образуват едно цяло… Ако извадите Любовта и Мъдростта от душата, тя ще се разпадне. Тя обхваща целия бял дроб, но обитава под лъжичката. Душата се проявява на Земята чрез човека. Тя е съд, чрез който животът се проявява. Първо слиза душата, а след нея – животът. Човешката душа е една монада, но на Земята няма такива везни, които могат да я претеглят. Тя има мощна, огромна Сила. Душата е човекът, който се проявява в духовния свят, между ангелите. Душа и дух – те са два клона на едно и също дърво.

Душата носи това, което излиза от Любовта, а духът – това, което излиза от Мъдростта. Любовта създава един свят, а Мъдростта – друг.  Душата е пълна с добрини и радост. … Благостта се проявява само чрез човека, в когото душата е изявена. Всички положителни неща, всички добродетели са облекло за човешката душа. Възвишените мисли и чувства не се нищо друго, освен прояви на човешката душа. 

Всеки човек трябва да отвори своята душа, за да види света какво има там… Да отвори извора си и да покаже какво има.  Кое е отличителното качество на душата? – младостта. Тялото на човека се изменя, но душата и духът му не се менят. Те остават вечно млади, вечно силни. Да бъдеш вечно млад, каквато е душата, това значи, да носиш в себе си всички възможности за постигане на своите идеали. Да бъдеш млад, това значи, да използваш условията, които ти са дадени за растене и развитие.

Душата се проявява на Земята чрез човека. Задачата на човека е да развива и разширява своята душа… Колкото повече се разширява съзнанието, толкова повече се обогатява и душата с опитности. Човешкият ум със своите мисли и човешкото сърце със своите чувства идват като помощници на човешкото съзнание, да го разширят и развият. Подсъзнанието – това е душата, съзнанието – това е сърцето, самосъзнанието – това е умът, свръхсъзнанието, – това е човешкият дух… Човешкия дух, човешката душа, трябва да бъдат обединени, за да намерят истинския път на своето развитие. Всеки ден човек трябва да има една малка придобивка към своето съзнание.

 

Сродни души – Петър Дънов, beinsadouno.org

Из „Словото на Учителя Петър Дънов“, Съставили: Трендафила Балдевска, Ангел Кермедчиев

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Защо сродните души са наши учители, но не и наши спътници?

Смисълът на живота е в това да споделяме любовта си с другите

Коя е нашата духовна половина или нашият пламък-близнак?

Акцент на деня…

Убеден съм, че пречките идват, за да измерят колко силно желаеш нещо. (Лидерът, който нямаше титла - Робин Шарма)

Рядко го осъзнаваме. Всъщност, почти никога. И се отказваме. Отказваме се точно в момента, в който сме на прага да осъществим мечтата си, да променим живота си, дa постигнем... себе си. И забравяме, че най-тъмно винаги е, преди да се съмне. Забравяме, че умората и отчаянието, които изпитваме в момента, не са знаци, с които съдбата ни казва да се откажем, а знаци, че даваме най-доброто от себе си. И че единственото, което трябва да направим, е да поемем дъх, да затворим очи... и да продължим. Да не предаваме себе си. Да не се обръщаме назад. Да не гледаме със страх напред. Да се съсредоточим върху момента сега. Върху това да извадим скритите запаси от енергията си. Върху това да се облегнем на вярата си. Върху това да докажем, най-вече на себе си, че сме по-големи и от най-големите камъни, които се появяват по пътя ти. Защото голямата награда идва за тези, които полагат големи усилия. Които поемат голям риск. Които преживяват голяма трансформация. Тези, които избират да не слушат разума, а да чуят сърцето си. Тези, които се отказват да бъдат като другите - "трезвомислещи", "зрели", непоемащи "непремерени рискове" (та, нали ако рискът е премерен, изобщо не е риск!) и избират да бъдат различни, да бъдат себе си. Тези, които се осмеляват да живеят истински...

Откъс от "Минута вдъхновение за всеки ден. 365 урока за живота от книгите"

Автор: Гергана Лабова

Очаквайте през 2018г.

Сподели мнението си