Дай си шанс да успееш. Дори да се провалиш, поне ще си опитал!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pixabay.com

снимка: Pixabay.com

Внимателно планирай пътя си или ще се носиш безцелно през цялото време.

Вече научи, че без здрава работа никога не ще успееш. А също и без търпение. Но човек може да работи по-усърдно и да бъде по-търпелив и от Йов* и пак да не се издигне никога над посредствеността, освен ако не начертае планове и не си постави цели.

Няма кораб, който да е вдигнал котва и да е отплавал, без да е набелязал цел на своето пътуване. Няма армия, която да е потеглила към битка, без да е съставила план за победа. Няма дори маслиново дърво, което да е разтворило цветовете си, без готовността да даде плод от тях.

Невъзможно е да се напредва в живота постъпателно, без да има цел.
Животът – там е въпросът – е игра с малко играчи и много зрители. Онези, които наблюдават, са стадото, което блуждае през живота, без мечти, без цели, без планове, дори за утре. Не ги съжалявай. Те са направили избора си, когато не са избрали нищо. Да наблюдаваш състезанието от трибуните е безопасно. Кой би се спънал, кой би паднал, кой би станал за присмех, ако не прави никакъв опит да участва?

Ти играч ли си? Като играч, ти не можеш да изгубиш. Онези, които печелят, могат да отнесат плодовете на победата, но онези, които са победени – днес – са научили ценни уроци, които утре може да обърнат прилива към тях.

Какво искаш от живота си? Помисли добре и дълго, преди да решиш, защото можеш да постигнеш само това, към което се стремиш. Благосъстояние ли е, власт, изпълнен с любов дом, спокойна съвест, земя, уважение или позиция? Каквито и да са целите ти, прикови ги в съзнанието си и никога не ги изпускай от погледа си. Но имай предвид, че дори и това може да се окаже недостатъчно, защото животът не винаги е справедлив. Не всички, които работят здраво и търпеливо и имат цели, ще постигнат успех. Без някоя от тези три съставки обаче, провалът е сигурен.

Дай си всеки шанс да успееш. И дори да се провалиш, то нека стане, докато си правил опити!

Начертай плановете си днес. Задай си въпроса къде ще бъдеш след една година, ако продължаваш да правиш същото, което правиш и сега. Тогава реши къде би предпочел да бъдеш по отношение на богатство, позиция или каквито и да са мечтите ти. След това планирай какво трябва да сториш в следващите 12 месеца, за да достигнеш целта си.

И най-накрая го направи!

 

*Йов — библейски и ислямски пророк, праведен човек, който почитал Бога и дори когато Сатана оспорил неговата почтеност и му отнел всичко ценно – имущество, семейство, здраве – Йов пак не се отказал от Бога. Името му се превръща в синоним на дългоустояващ и търпелив човек. Библия, Стар завет, Книга на Йов. — Бел.ред.

 

Най-великият успех на света – Ог Мандино

Издателство: СД „Недкова и сие — Математика“

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Всяко чудо, което правите, се отразява благоприятно върху живота

Никога няма да откриеш дъга, ако гледаш надолу

Мислите ви формират вас… и света около вас