Даниел Голман за емоционалната интелигентност

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай, Осъзнавай
снимка: oculus.ru

снимка: oculus.ru

Едно от изкуствата, които можем да овладеем е това на успешното общуване и разпознаване на чувствата. Запознаваме се с петте основни области на емоционална интелигентност, чрез откъс от книгата Емоционална интелигентност на Даниъл Голман.

1. Познаване на собствените ни емоции. Самоосъзнатостта, пълноценното възприемане на чувството, докато то все още трае, е ключов елемент от емоционалната интелигентност. Както ще видим в четвърта глава, способността ни да наблюдаваме чувствата си във всеки един момент е от особена важност за психологическите умения и себепознанието. Ако не можем да забележим истинските си чувства, ние ставаме техни роби. Хора, които са по-уверени в чувствата си, направляват по-добре живота си, тъй като имат по-ясно отношение към личните си решения – от избора на спътник в живота до избора на работа.

2. Управление на емоциите. Контролът върху чувствата и изразяването им в адекватна форма е умение, което е тясно свързано със самоосъзнатостта. В глава пета ще разгледаме начините да утешаваме себе си, да се отърсваме от пълзящата тревога, мъка или раздразнителност – както и какво става, ако не успеем да се справим с тези основни емоционални проблеми. Хора със слаби заложби в тази област непрекъснато се борят с чувства на дистрес, докато онези, които ги владеят майсторски, могат да се възстановяват много по- бързо от превратностите в живота.

3. Умения за самостоятелно мотивиране. Както ще стане ясно в шеста глава, мобилизацията на емоциите за дадена цел е изключителна важна за вниманието, личната мотивация и майсторството, както и за творческите сили. Емоционалният самоконтрол (отлагането на възнаграждаваното и потискането на импулсивността) е основна опора за всяко постижение. Освен това способността да се действа в състоянието, което спортистите наричат „поток“ – безкомпромисна пълнота на съзнанието – води до изключителни резултати във всякакви области. Хора с такива способности обикновено са по-производителни и ефективни във всичко, с което решат да се заемат.

4. Признаване на емоциите на другите. Емпатията – друга способност, която е в тясна връзка с емоционалната осъзнатост – е може би най-основната човешка способност. В седма глава ще разгледаме откъде идва емпатията, каква е социалната цена на безразличието и причините емпатията да поражда алтруизъм. Емпатичните хора са по-чувствителни спрямо фините социални сигнали, които подсказват нуждите или желанията на другите. Това ги прави по-подходящи за професии в областта на медицината, образованието, продажбите и мениджмънта.

5. Стабилни връзки. Изкуството на връзката до голяма степен предполага умение да управляваме емоциите на другите. В глава осма ще стане въпрос за социалната компетентност и нейната липса, както и за способностите, които трябва да влязат в действие при нея. Те подхранват популярността, лидерските умения и ефикасното междуличностно общуване. Хора с подобни заложби се справят добре в случаите, които изискват гладка комуникация с другите – те са направо „социални звезди“.

Разбира се, способностите на хората в тези области се различават значително; някои от нас могат да се окажат например умели господари на собственото си чувство за тревога и същевременно да не могат да утешат някого другиго. Въпреки че основата на тези умения е чисто неврологична, мозъкът, както ще видим, е изключително пластичен и не спира да учи.

Пропуските в емоционалните способности могат да бъдат запълнени: в повечето случаи става въпрос за цели комплекси от навици и реакции, които могат лесно да бъдат усъвършенствани, стига да сме готови да положим необходимите усилия за това.

 

Емоционалната Интелигентност – Даниъл Голман, danielgoleman.info

Издателство: Изток Запад, iztok-zapad.eu 

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Силата на взаимното общуване се крие във взаимното разбиране

Мислете за всичко с най-хубавите чувства, на които сте способни и вярвайте, че вече сте получили това, което силно искате!

Щастието е осигурено чрез добродетелта. То е добро, постигнато от собствената воля на човека!