Щастието се крие в добре подбраните мисли

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: pexels.com

снимка: pexels.com

Колкото повече позитивни и щастливи мисли имаме, толкова повече щастие ще има в живота ни!

Животът е поредица от уроци. Някои от нас са прилежни ученици и ги научават. Пречистват мислите си и постигат мъдрост и блажено щастие. Други са небрежни и не се стараят. Така остават непречистени, непросветени и нещастни.

Всяка форма на нещастие произтича от погрешна ментална нагласа. Щастието е присъщо на правилните душевни състояния. Щастието е душевна хармония, нещастието е душевна дисхармония. Докато продължаваме да живеем с неправилни умствени нагласи, ще живеем лош живот и ще страдаме непрестанно.

Страданието се корени в прегрешението. Блаженството се съдържа в просветеността. Ще намерим спасение само ако поправим грешките си и разбием оковите на собственото си невежество и самозаблуждение. Неправилните умствени нагласи водят до робия и душевен смут. Правилните умствени нагласи дават свобода и душевен мир.

Ще изброя най-честите вредни ментални състояния и пагубния им ефект върху живота на човека:

Душевни състояния и следствия от тях:

  1. Омраза – води към насилие. бедствия и страдания.
  2. Похот – води към умствено объркване, угризения на съвестта, покруса, чувство за вина и срам.
  3. Алчност – води до страх, безпокойство, нещастие и страдание при загуба.
  4. Гордост – води до разочарования, чувство за унижение, липса на себепознание.
  5. Суета – предизвиква душевни болки и огорчения.
  6. Тежки упреци и произнасяне на присъди – предизвиква омраза и враждебност в другите.
  7. Недоброжелателност – води до неприятности и неуспехи.
  8. Чревоугодничество и себеугаждане – води до страдания, загуба на правилна преценка, грубост, болести, пренебрежение.
  9. Гняв – води до загуба на сила и влияние.
  10. Егоизъм и себичност – води до печал, тъга, безразсъдство, несигурност и самота.

Ето и най-важните правилни умствени състояния и благотворния им ефект върху живота на човека:

1. Любов – създава щастие, разбирателство, чувство за блаженство.
2. Чистота – води до интелектуална яснота, радост и непоклатима увереност.
3. Безкористност – вдъхва храброст, води до удовлетворение, щастие и изобилие.
4. Смирение – носи душевно спокойствие, уравновесеност, познание на Истината.
5. Нежност – води до емоционално равновесие и удовлетворение при всякакви обстоятелства.
6. Състрадание – култивира любов и уважение към другите, взаимопомощ, закрила на нуждаещите се.
7. Доброжелателност – създава весело и бодро настроение, съдейства за успеха.
8. Самоконтрол – води до спокойствие на духа и добра преценка, самоусъвършенстване, здрав дух и здраво тяло, чувство а достойнство.
9. Търпение – дава духовна сила, разширява влиянието.
10. Победа над самия себе си – носи просветление, мъдрост, проницателност и душевен покой.

Изброените правилни умствени състояния носят позитивна сила, светлина, жизненост и познание.

От Сърцето – Джеймс Алън

Издателство: Скайпринт, skyprintbooks.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Щастието е да достигнеш щастие и за другите хора!