Ти не си отговорен за чуждите избори! Освободи се от вината и страха.

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси
снимка: Pexels.com

снимка: Pexels.com

Често несправедливо поемаме вина за чужди грешки и избори, а всъщност сме отговорни единствено за себе си.

За правилните постъпки

Една сутрин Кант заварил верния си помощник Лампе умислен.

– Какво те мъчи в толкова ранен час? – попитал философът.

– Нищо сериозно, господарю, просто дребни случки от пазара… – рекъл неопределено Лампе.

– Изглежда, не са били толкова дребни, щом още занимават съзнанието ти? – предположил Кант.

– Не зная… Рано сутринта излязох на пазар и по пътя срещнах дрипав човек. Не съм го виждал друг път. Просеше и аз му дадох две монети…

– И сега не можеш да си простиш това разточителство? – попитал Кант.

– Не… Там е работата, че не зная дали сгреших, или постъпих правилно, защото човекът прибра монетите, изгледа ме предизвикателно и каза: „Само толкова ли? И още можете, ама сте стиснат!“ Сега си мисля как такива неблагодарни хора нищичко не заслужават и как сглупих, като изобщо го съжалих и реших да му помогна.

– Това ли било! – възкликнал философът. – Веднага ще разреша дилемата ти: постъпил си напълно правилно!

Лампе го погледнал учуден и неразбиращ.

– Да, напълно правилно – повторил Кант. – Защото ти не носиш отговорност за нечий друг избор. Ти си направил своя избор да помогнеш, защото разумът ти така е наредил. Разумът не може сам да ни казва какво желаем, как да постъпим или към какво да се стремим, може само да ни предложи начин да го направим, може само да ни каже как да постъпим така, че да виждаме себе си, света и околните не просто като средства, а само и единствено като цели. Ти си следил убежденията си и си отдал нужната почит на личността в себе си. Чрез тази постъпка си действал свободно, чрез единствената възможна свобода, защото си се подчинил на императива, наложен от самия разум.

Слугата помислил още малко, после махнал с ръка.

Кант и свободният избор – София Петрова

Издателство: Милениум, milleniumbg.eu

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Светът не е нито само черен, нито само бял! Всичко зависи от вашето възприятие!