Интелигентността е тръпката да имаш доверие в себе си!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай |
Духовният учител Ошо има свой интересен поглед върху интелигентността. За него тя е доверието в твоето собствено същество, но едновременно с това е приключение, тръпка, радост и съществуване в настоящия миг.  „Интелигентният човек има доверие в себе си, доверието му в самия него е абсолютно. Как би могъл да

Ошо: истинската любов изисква сила и да се влюбиш в действителността

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Обичай |
Истинската любов е да познаваш дефектите на любимия, но да си достатъчно силен, за да продължиш да го обичаш и да израстваш с него. Слабостите, ограниченията и уязвимостта на любимото човешко същество не могат да я пречупят. Напротив, стимулират я да се развива и нараства! „Любовта вирее само на

Ошо: Раят не е отдалечен и непостижим. Ако станеш неегоистичен, раят ще навлезе в теб.

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай |
Възможно ли е, все пак ада и рая да не са толкова далечни и неразбираеми понятия или места? Според духовния учител Ошо, раят не е географска точка или зона, където да отидем, а именно неегоистично състояние на всеки човек. Защо е така, разбираме от следващия откъс от книгата му

Ошо: Никой не може да направи две стъпки наведнъж. Можете да направите само една стъпка в даден момент

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Блог, Препоръчано |
Бхагаван Шри Раджниш, известен още като Ошо, е духовен учител и философ от Индия, основател на движението „Ошо-Раджниш“. Голяма част от живота си прекарва в САЩ. Автор е на книги като „Книга на тайните“ (в 5 тома), „Дао. Трите съкровища“ (в 3 тома), „Тук и сега“, „В търсене на прекрасното“,

Ошо: Вместо да се опитваш да променяш другите и света, промени себе си. Развий себе си. Пречисти себе си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Блог, Препоръчано |
Който променя себе си, променя света. Хората, ко­ито вярват, че чрез активните си действия могат да про­менят света, обикновено не забелязват, че в действител­ност стават роби на обстоятелствата; и че обстоятелст­вата променят тях, а не те променят обстоятелствата. Истинската активност се ражда от спокойствието. Признак на зрялост е, когато

Ошо : За любовта и ревността

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Блог |
Ти обичаш някого, най-малкото мислиш, че го обичаш… Ако го обичаше истински, ревността е невъзможна. Ако разбереш, че този човек обича още някого, ти се радваш: обичаш го, а той е щастлив с някой друг: и всичко, което искаш, е да направиш този човек щастлив. Ти няма да ревнуваш;

Ошо: Не се опитвай да разбереш живота. Живей го! Не се опитвай да разбереш любовта. Навлез в нея!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Блог, Препоръчано |
Да живееш истински значи да живееш, без да се опитваш да премислиш всичко, да планираш всичко, да предвидиш всичко. Да живееш истински значи да излезеш от рамките на познатото и да се осмелиш да пристъпиш в непознатото… Не се опитвай да разбереш живота. Живей го! Не се опитвай да

Интуицията означава нещо, което е над интелекта…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
3030 Интуицията може да бъде усетена от интелекта – той може да забележи, че нещо се е случило – но тя не може да бъде обяс­нена, защото обяснението означава причинност. ИНТУИЦИЯТА: ОТСЪСТВИЕ НА ОБЯСНЕНИЕ Въпрос: „Може ли интуицията да бъде обяснена науч­но? Тя феномен на ума ли е?“ Интуицията

Какво е йога – една гледна точка от Ошо

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси |
Смисълът на живота е нарастване на осъзнаването… Целта на живота е да стане съзнателен. Това не е само цел на йога. Еволюцията на живота, сама по себе си, цели превръщането му във все по-съзнателен и съзнателен. Но йо­га означава и нещо още повече. Еволюцията на живота е нарастване на

Oшо: Страхът не е нищо друго освен липса на любов

Страхът не е нищо друго освен липса на любов. Направи нещо с любовта, забрави за страха. Ако обичаш както трябва, страхът изчезва. Ако обичаш дълбоко, няма да откриеш страх. Страхът е негативност, липса. Това трябва да се разбере много, много дълбоко. Ако го  пропуснеш тук, никога няма да си в